Uitnodiging zaterdag 21 januari 2023

Uitnodiging


Zaterdag 21 januari 2023

van 14.00 – 16.00 uur
inloop vanaf 13.45 uur
in de Natuurkamer van het gebouw
de Drijfsijs in Sloterpark-West

Lezing door Erik Swierstra over de "Tuinderijen aan de randen van Amsterdam en in de Sloterpolder"

Tevens willen wij deze gelegenheid gebruiken voor een korte
Algemene Ledenvergadering
met slechts 1 agendapunt nl. de wijziging van de statuten. Hiervoor moet door de helft van de leden (=250) gestemd worden. Bij onvoldoende aanwezigen dient een 2e vergadering te worden gehouden waar deze norm niet meer geldt. Die vergadering zullen we dan in het voorjaar houden. Deze vergadering zal dus niet langer duren dan 5 minuten. Nadere uitleg staat op pag. 4 van Nieuwsbrief nr. 78.

Wij zien uw komst van harte tegemoet!

Zie ook: Concept Statutenwijziging V.V.S.

 
Sloterplas