Algemene Ledenvergadering 25 september 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

zaterdag 25 september 2021
14.00 - 16.00 uur

in het Huis van de Wijk De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H

Voor de agenda, zie: 

* nieuwsbrief nr. 72 - juli 2021.pdf

* agenda algemene ledenvergadering v.v.s. 25 september 2021.pdf

 

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 25 september 2021


Tijdens deze ledenvergadering, die bezocht werd door 8 leden, heeft het bestuur in het eerste deel verantwoording afgelegd over de gang van zaken en de financiën van de afgelopen 2 jaar.

Na de pauze is gediscussieerd over de toekomst van de vereniging. Het werd een levendig gesprek met veel input. We gaan zoeken naar meer verbinding met de leden en de mogelijkheid om leden meer te be-trekken bij actuele zaken.

Het bestuur wil zich ook verbreden om eventueel vertrek van bestuursleden te kunnen opvangen. Tijdens deze vergadering heeft de heer Maikel van Leeuwen zich aangemeld en met unanieme stemmen is hij aangenomen als bestuurslid.

Het verslag wordt nog uitgewerkt en zal te zijner tijd te lezen zijn op de website.

Zie ook: nieuwsbrief nr. 73 - okt. 2021.pdf

 
Sloterplas