Geen Theater in het Water

Geen Theater in het Water


Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad zonder inspraak van de inwoners van Nieuw-West gekozen voor een nieuw Meervaarttheater IN de Sloterplas.

Onder druk van de oppositie hebben de Groen Links-wethouders Van Doorninck en Meliani toegegeven dat de participatie "beter had gekund" en toegezegd dat "als blijkt dat er geen draagvlak is, zij het plan zullen heroverwegen".

Afmetingen: 88 meter de plas in en 25 meter hoog.
Vanuit de lucht vanaf de Sloterplas gezien naar het westen. Op de voorgrond het Theatergebouw in de Sloteplas, erachter de Meer en Vaart en het Osdopplein.


Wij nemen aan dat de meeste Nieuw-West bewoners, net als wij, geen tegenstander zijn van een mooi nieuw uitgebreid Meervaarttheater, maar... de plaats daarvan in de Sloterplas is voor ons ondenkbaar.

De gemeente is nu, met de verspreiding van een informatiekrant over de toekomst van het Osdorppleingebied, alsnog een participatieproject gestart. In deze krant worden inwoners van Nieuw-West opgeroepen om door middel van een enquête hun mening te geven over onder andere het nieuwe gebouw voor theater de Meervaart en de inrichting van de boulevard.

De Vrienden van de Sloterplas vinden dat de Sloterplas, het icoon van Nieuw-West, niet aangetast mag worden; bouwen in de Sloterplas blokkeert het weidse uitzicht.

De eerste vragen van de enquête zijn zo sturend dat ze ons verleiden in te stemmen met de locatie in de Sloterplas, maar bij de optie "anders" kunt u ook uw mening geven. Bij de vragen 9 en 10 kunt u in ieder geval invullen dat u het een slecht plan vindt om het Meervaarttheater IN de Sloterplas te bouwen: www.amsterdam.nl/osdorpplein

Ook kunt u nog tot 30 november 2020 onze petitie tekenen 'Niet Bouwen In de Sloterplas': https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas?locale=nl


Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 


 
Sloterplas