Brief concept barbecuebeleid in het Sloterpark

Stadsdeel Nieuw-West
t.a.v. Joris Zevenbergen
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Amsterdam, 29 april 2019

Betreft: concept barbecuebeleid in het Sloterpark

In het voorgestelde barbecuebeleid voor het Sloterpark wilt u drie gebieden aanwijzen waar niet meer gebarbecued mag worden. We hebben op uw voorstel voor het beleid in het Sloterpark drie opmerkingen.

1. De Vereniging Vrienden van de Sloterplas vindt dat er een algeheel barbecueverbod moet gelden voor het Sloterpark, zoals ook in het Vondelpark. Het barbecueën in het park veroorzaakt naar onze mening te veel overlast voor het milieu, de flora en fauna in het park en voor de overige gebruikers van het park en de omwonenden:

* Milieu: extra uitstoot van CO2 en fijnstof
* Gezondheid en duurzaamheid: men eet te veel vlees
* Natuur: schade aan grasvelden, achtergelaten rommel
* Omgeving: stank-, rook- en geluidsoverlast (versterkte muziek) voor omwonenden

2. Bovendien wijzen wij u er op dat in het voorgestelde plan niet alle plekken met natuurwaarden in het park zijn aangegeven. Alle delen van het park waar in het (eigen) beleid van de gemeente en in het beleid van de provincie natuurwaarden en waarden voor de ecologische structuur aan toekent zouden als verbodsgebied voor barbecue in het park moeten worden opgenomen. Dit betekent dat de waterloop aan het Oeverpad met bijbehorende oevers en grasweiden ook in het verbodsgebied moeten worden opgenomen.

In de bijlagen (afkomstig van het rapport 'Natuurwaarden in kaart 2016') kunt u zien waar de ecologische hoofdstructuur is gesitueerd binnen het Sloterpark.

3. In uw concept plan doet u overigens geen voorstel voor de extra beheerkosten voor de gemeente die het barbecueën in het park met zich meebrengt. We gaan er van uit dat het beheerniveau gelijk zal blijven aan het huidige beheerniveau. Dit is onvoldoende gebleken gezien het aantal klachten van gebruikers van het park en omwonenden uit de consultatie. De VVS vindt dat het beheerbudget voor een park waarin gebarbecued mag worden voldoende verhoogd moet worden om alle rommel op te ruimen.

Ook een stevig handhavingsplan is noodzakelijk. Handhaven op hoe men barbecuet en dat men gene rommel achterlaat.

Maar ons uitgangspunt is: totaal barbecueverbod voor het gehele park.

Met vriendelijke groeten

Bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas,

T. Stricker, secretaris

 

 

 
Sloterplas