Wordt de Sloterplas bouwgrond?

Wordt de Sloterplas bouwgrond?


De gemeente Amsterdam heeft het plan opgevat om een nieuw gebouw voor theater de Meervaart in de Sloterplas te bouwen.

Op woensdag 24 juni 2020 staat dit op de agenda van de Raadscommissie RO Amsterdam. Wij hebben een inspraakreactie op schrift gezet. Vanwege Corona-maatregelen kan er nog niet ter plaatse worden ingesproken, alleen digitaal. Onze reactie is toegezonden aan de raadscommissieleden.

Onze inspraakreactie is te lezen op:
* Zienswijze betreffende de plannen van de Gemeente Amsterdam om het nieuwe Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas (pdf)

Tineke Stricker
secretaris V.V.S.

 

 

 
Sloterplas