Tegelactie - 8 november 2020

Tegelactie - 8 november 2020


Om de aandacht te vestigen op de ongewenste plannen om te bouwen voor een theater IN de Sloterplas zijn er teksten verschenen die de wandelaars langs de oever evenwijdig aan de Meer en Vaart attenderen op de wens: 'Niet bouwen in de Sloterplas'. Het daar nu nog bestaande ruime uitzicht zou verloren gaan als er een groot gebouw in het water zou verrijzen, iets wat niet mag gebeuren!

Niet Bouwen in de Sloterplas.

 

Dit uitzicht mag niet aangetast worden door bebouwing in de Sloterplas.

 


 
Sloterplas