Bouwplannen theatergebouw De Meervaart in de Sloterplas

Gewijzigd plan voor nieuwbouw Meervaart-Theatergebouw in de Sloterplas

Op maandag 24 oktober 2022 werd bekend gemaakt dat het college van B en W heeft besloten een nieuw theatergebouw voor de Meervaart te willen bouwen in de Sloterplas bij de hoek van de Cornelis Lelylaan en de Meer en Vaart.

Dit is in afwijking tot het eerdere plan waarbij het gebouw een eindje verderop, ter hoogte van de huidige Meervaart, midden voor de oever van de Sloterplas zou komen.

Er wordt hiervoor 25.000 m2 van de plas gedempt waar een gebouw met een hoogte van 30 meter zou moeten komen. Dit gaat ook ten koste van het groen langs de zuidwestoever wat nu nog onderdeel is van de hoofdgroenstructuur.

Met dit besluit houdt B en W vast aan de nieuwbouwplannen sinds 2020 voor het theatergebouw van de Meervaart, ondanks alle bezwaren hiertegen, die in de afgelopen twee jaar uitgebreid aan de orde gekomen zijn.

Grote financiële bezwaren
Naast het ongewenste bouwen in de Sloterplas zijn er ook grote financiële bezwaren. De stad heeft een groot tekort aan geld terwijl er diverse megalomane plannen op stapel staan (bruggen over het IJ, Zuidasdok, nieuwe metrolijn naar Schiphol, etc.). Het schrappen van het theatergebouw in de Sloterplas, zou na het sneuvelen van het plan voor het grootschalige bibliotheekgebouw aan de Zuidas dan ook een logisch vervolg zijn. Maar de gemeente houdt vast aan haar dwaalweg met dit onzalige bouwplan in de Sloterplas.

De bouwplannen voor het theatergebouw maken onderdeel uit van de "Plannen voor vernieuwing Osdorpplein fase 2" die de komende zes weken in de inspraak zijn.

Beschermd stadsgezicht
Naast de bouwplannen is er nog een voorstel waarover bewoners hun mening kunnen geven, en dat is plan tot aanwijzing van de Sloterplas tot beschermd stadsgezicht, dit is juist een gunstige ontwikkeling.

Inspraak
Van 24 oktober tot en met 5 december 2022 kan iedereen reageren op:
* Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.
* Het concept stedenbouwkundig plan en de concept investeringsnota voor fase 2 van de vernieuwing van Osdorpplein.

Informatiemarkt op 31 oktober 2022
Wilt u meer weten over de plannen of uw reactie geven? Of wilt u meer weten over de procedure om uw reactie te geven? Kom dan naar de informatiemarkt op maandag 31 oktober. Er zijn informatiekramen over de verschillende onderwerpen en de gemeente gaat graag met de bezoekers in gesprek. Om 19.00 uur spreekt wethouder Van Dantzig.

Tijd: inloop tussen 17.00 en 21.00 uur
Locatie: De Meervaart, Blauwe Zaal, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Meer informatie over de nieuwste plannen zie:

* www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/nieuws/inspraak-vernieuwing-stadscentrum
* www.parool.nl/amsterdam/coalitie-speelt-hoog-spel-met-doorzetten-meervaart-in-sloterplas
* www.parool.nl/amsterdam/rond-de-sloterplas-is-nog-steeds-oud-zeer-over-nieuwe-meervaart-we-zijn-als-buurtbewoners-vernederd
* www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-zet-plan-meervaart-in-sloterplas-door-locatie-tegen-oever-moet-criticasters-de-mond-snoeren

 

Van de drie opties voor de locatie van een nieuw theatergebouw in de Sloterplas was in 2020 gekozen voor de Optie Midden, in oktober 2022 is de keuze gevallen op de Optie Zuid, nabij de hoek van de Cornelis Lelylaan en de Meer en Vaart, gezien naar het noordoosten.

Impressie van de "Plannen voor vernieuwing Osdorpplein fase 2" uit oktober 2022, gezien naar het zuidwesten.

 

Bouwplannen theatergebouw De Meervaart in de Sloterplas

In de zomer van 2020 werden door de gemeente Amsterdam plannen gepubliceerd om een nieuw theatergebouw te bouwen in de Sloterplas langs de Meer en Vaart in Osdorp. Hiertegen kwam vanuit bewoners uit de wijken rond de Sloterplas veel verzet. Ook de Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft in diverse acties gepleit tegen het bouwen in de Sloterplas.

Alle acties hebben niet kunnen verhinderen dat de gemeenteraad in juni 2021 besloot om de bouw te laten doorgaan. Hieronder een overzicht van de berichten over dit onderwerp tussen zomer 2020 en zomer 2021.

* Groen licht voor bouwen in de Sloterplas
*
Twee adviezen en een verzoek aan de Gemeenteraad om niet te bouwen in de Sloterplas
* Krantenartikelen over de bouwplannen in de Sloterplas
*
Raad stemt in met verhuizing theater de Meervaart
* Oproep over nieuwe Meervaart: "Sluit een compromis en kom uit je loopgraaf"
* Brief Provincie Noord-Holland
* Inspraak 9 juni 2021 Commissie RO betr. te nemen besluit lokatie Meervaart
* Besluitvorming Nieuwbouw voor de Meervaart
*
Besluit over nieuwe Meervaart nadert ontknoping: komt-ie in het water of niet?
*
Participatiegeploeter
* Raadsadres aan Gemeenteraad betreffende de Meervaart
*
Stadsbestuur: ‘Nieuwe Meervaart hoeft niet in de Sloterplas’
*
Kritiek op inspraak Meervaart
*
De Sloterplas in de media - maart 2021
*
Heemschut vraagt om beschermde status Sloterplas
*
Zet aanvraag beschermd stadsgezicht voor Sloterplas streep door plannen nieuwe Meervaart?
* Aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas en omgeving
*
Digitale startbijeenkomst Nieuwe Meervaart
*
Participatie voor nieuwe Meervaart volgt
*
Draagvlak voor theater De Meervaart in de Sloterplas dun, coalitiepartij SP wil andere locatie
*
Spandoek NIET BOUWEN IN DE SLOTERPLAS
* Tegelactie - 8 november 2020
*
Geen Theater in het Water
*
Vul de enqête in: geen theatergebouw in de Sloterplas
*
Participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart

* Petitie - Niet bouwen in de Sloterplas
https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas

* 'De besluitvorming rondom de Meervaart was niet democratisch'
*
Gelekte documenten nieuwe Meervaart: wethouders wilden 'icoon' in de Sloterplas
*
De Meervaart in de Sloterplas? Dat vinden ze in Nieuw-West geen cadeautje
*
Door niet te tonen waarom zo'n nieuw hotel of theater slim is, versterken gemeenten het achtertuinsentiment
*
Bewoners niet blij met nieuw gebouw De Meervaart ín de Sloterplas
*
Commissie: 'Bouw nieuwe Meervaart op de huidige plek'
* Wethouder erkent: inspraak over nieuwe Meervaart schoot tekort
*
Bewoners tegen nieuw theater De Meervaart in de Sloterplas
*
Wordt de Sloterplas bouwgrond?
*
Zienswijze betreffende de plannen van de Gemeente Amsterdam om het nieuwe Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas
*
Inspraak Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 9 juni 2020
*
Nieuwe Meervaart komt ín de Sloterplas

 
Sloterplas