Nieuwe voetgangersbrug Osdorpergracht

Nieuwe voetgangersbrug Osdorpergracht

18 september 2018

Maandag 24 september 2018 is de start van de aanleg van de voetgangersbrug over de Osdorpergracht. Hierdoor worden de Ruimzicht en de Landtong, in het park aan de Meer en Vaart, aan elkaar verbonden.


Met de aanleg van de brug wordt het ‘rondje Sloterplas’ voltooid. Begin november zijn de werkzaamheden afgerond.

Bereikbaarheid
Voor de veiligheid van omwonenden en passanten is het nodig om het voetpad rond de werkzaamheden (ter hoogte van Ruimzicht 239) af te zetten. Voetgangers worden omgeleid. Het fietspad blijft in gebruik. Ook wordt het voetpad op de Landtong in de Sloterplas, ter hoogte van Meer en Vaart, gedeeltelijk afgezet.

In de week van 15 oktober wordt de brug op zijn plek gehesen. Hiervoor is het noodzakelijk om zowel het voetpad als het fietspad van Ruimzicht tijdelijk volledig af te sluiten. De omleidingen voor de voetgangers en de fietsers worden met borden aangegeven.

Bezwaar
Eerder is er bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van de brug, onder andere op basis van de strijdigheid met het bestemmingsplan ‘Meer en Oever’. Ook zou er onvoldoende motivatie voor het verlenen van de omgevingsvergunning zijn en er is onvoldoende rekening gehouden met de overlast die de brug op de voorziene plaats met zich mee kan brengen. Daarnaast is de bezwaarmaker van mening dat er een meer geschikte plaats is voor de brug.

De Raad van State heeft in april de vergunning onherroepelijk verklaard. Dit houdt in dat de uitspraak niet meer te veranderen is en de brug wordt geplaatst.

Zie ook: www.amsterdam.nl

 
Sloterplas