Participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart

Participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart


Op 1 oktober 2020 werden er in de Amsterdamse gemeenteraad door zeven leden schriftelijke vragen gesteld inzake de participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart.

Het college heeft eenzijdig besloten tot het bouwen van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Met bewoners is nooit over deze optie gesproken tijdens eerdere informatiebijeenkomsten. Er was duidelijk sprake van een ondeugdelijk en ontbrekend participatietraject. Dit is ook door de wethouders beaamd en een nieuw participatietraject werd toegezegd.

Op 29 september 2020 heeft er een participatiebijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe Meervaart. Deze bijeenkomst is niet openbaar aangekondigd en de fracties van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West zijn pas een paar uur voor de bijeenkomst op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Ook bewoners en de vrienden van de Sloterplas zijn pas op het laatste moment op de hoogte gesteld. Door de haast van de gemeente en onduidelijkheid over de bijeenkomst in relatie met de, op 28 september 2020, aangekondigde coronamaatregelen konden veel genodigden niet aanwezig zijn.

De fracties van de VVD, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, Forum voor Democratie, het CDA en BIJ1 maken zich ernstig zorgen over het participatietraject van de nieuwe Meervaart.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van de VVD, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, Forum voor Democratie, het CDA en BIJ1, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Wanneer en waar is er bekendgemaakt dat er op 29 september jl. een bijeenkomst zou plaatsvinden over de nieuwe Meervaart?

2. Waarom heeft het college de bijeenkomst op 29 september jl. doorgang laten vinden ondanks de aanscherpingen van het kabinet omtrent de coronarichtlijnen en vermijden van niet strikt noodzakelijke contacten?

3. Waarom is er geen openbare uitnodiging gekomen over deze bijeenkomst?

4. Welke mensen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst? En op welke manier zijn deze mensen uitgenodigd?

5. Hoe is het college tot de keuze gekomen van deze besloten gastenlijst? Welke criteria zijn hierbij gebruikt?

6. Hoe kan het dat de fracties van stadsdeelcommissies in Amsterdam Nieuw-West pas op 28 september jl. aan het einde van de middag op de hoogte werden gesteld dat deze bijeenkomst plaats zou gaan vinden?

7. Wat was het doel en wat is er besproken tijdens de bijeenkomst over de nieuwe Meervaart? En wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het gesprek?

8. Op welke punten kunnen bewoners en ondernemers hun input leveren over de nieuwe Meervaart?

9. Hoe gaat het verdere participatietraject van de nieuwe Meervaart eruit zien? Kan het college een tijdlijn geven?

10. Hoe richt het college dit participatietraject zo in dat alle belanghebbenden zich gehoord voelen en dit ervaren als een onafhankelijk proces?

11. Op welke manier en in welke vorm wordt de gemeenteraad betrokken bij het participatietraject?

12. Worden de voorbereidingen van de nieuwe Meervaart stilgelegd tot na het participatietraject?

De leden van de gemeenteraad, H. Naoum Néhmé, D.G.M. de Grave-Verkerk, J.F. Bloemberg-Issa, D.G.M. Ceder, W. van Soest, A. Nanninga, D.T. Boomsma, S.H. Simons.

Zie ook: www.at5.nl/artikelen/204758/oppositie-wil-uitleg-over-buurtbijeenkomst-nieuwe-meervaart

 


 
Sloterplas