Verslag inventarisatie, bleswerk en beheeradvies Blesgroep Sloterpark

Verslag inventarisatie, bleswerk en beheeradvies Blesgroep Sloterpark


Versie 27 januari 2020 (zie bijgaande kaarten en afdelingsregister; winter 2019/2020)

Opgesteld door Simon Klingen in samenspraak met de Blesgroep

De blesgroep: Tineke Stricker, Liesbeth de Lange, Elizabeth Gaskill, Peter Westerhof, Angelique Koelewijn, Truus ter Braak en Bert Plas. Wouter Dolmans (beheerder Drijfsijs) was enkele malen aanwezig.
Vanuit de gemeente: Dorien Laponder (bijna altijd), John-Paul Zigenhorn en Mattijn de Heer (soms).

In samenspraak met de uit betrokken burgers samengestelde blesgroep heb ik op verzoek van stadsdeel Nieuw-West de bosgedeelten van Sloterpark West geïnventariseerd en de te nemen maatregelen beschreven. In de percelen waar dat aan de orde was is er tevens geblest. Blessen is het markeren van bomen die geveld, dan wel geringdi moeten worden.

De blesgroep
De blesgroep komt voor uit de al langer bestaande Klankbordgroep van het Sloterpark. Na een oproep meldden zich zeven leden voor deelname aan de blesgroep. Vanaf begin oktober t/m half december 2019 zijn zij meerdere ochtenden met mij het park in geweest. De eerste bijeenkomsten ging het vooral om te leren hoe de bomen in de bosvakken zich ontwikkelen: wat gebeurt er als je niets doet, dus niet ingrijpt, en wat zijn argumenten om soms wel wat weg te zagen. Hulpmiddel bij die selectie is het benoemen van de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de bomen die wat hulp moeten krijgen om verder uit te groeien. Daarna hebben zij de bomen aangewezen die daarvoor moeten wijken en ergens deze winter zullen worden gekapt. Ook is een bezoek gebracht aan het Amsterdamse bos, daar is te zien hoe het park en de bomen zich kunnen ontwikkelen, het bos is daar ongeveer 30 jaar ouder.

Lees verder >

Zie ook:
* Blesrapport Sloterpark West 2.5.pdf
* Bosvakkenregister Sloterpark West 1.5.pdf
* Concept Afdelingsregister versie1.3.pdf
* Tekening vak 1.pdf
* Tekening vak 2.pdf
* Tekening vak 3.pdf

 
Sloterplas