Brief Provincie Noord-Holland

Aan de Provincie Noord-Holland
Haarlem

Ter attentie van:
* Ernst van der Kleij:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. hoofdambtenaar
* Michael Braam-Scholten:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ambtenaar
* R. Alberts lid Provinciale Staten, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
* W. Soest Lid Provinciale Staten, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
* E. Rommel Lid Gedeputeerde Staten, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Amsterdam, 20 mei 2021

Betreft: Verzoek om aantasting van de Sloterplas voor water en natuurrecreatie af te wijzen en de Sloterplas niet te gebruiken als bouwlocatie

Beste mensen,

De Gemeenteraad Amsterdam heeft in juli 2020 het onzalige besluit genomen om een nieuw theater voor de Meervaart in de Sloterplas (stadsdeel Nieuw-West) te bouwen (88 meter lang en 25 meter hoog voor de toneeltoren). Dit zonder inspraak van de bewoners/belangengroepen.

Vervolgens heeft de Gemeenteraad spijt betuigt en de belofte gedaan voor een uitgebreide inspraak en "bij geen draagvlak doen we het niet".

In dit hele "inspraaktraject" tijdens 6 Teams-avonden met honderden bewoners werd gestuurd op een theater in de Sloterplas waarbij de bewoners zich hierbij hebben ingespannen om hun stem te laten horen en hebben laten blijken een groenere boulevard te wensen maar géén groot gebouw in de plas. Ook blijkt dit uit de gemeentelijke enquête, onze petitie (2550 handtekeningen) en vele vraaggesprekken dat er weinig draagvlak is.

Uiteraard hebben wij als Vereniging Vrienden van de Sloterplas, in het hele traject benadrukt dat het belang van de Sloterplas en Sloterpark als fysieke Leefomgeving van de bewoners in tijden van bouwen, bouwen, bouwen steeds groter wordt. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat de toename van de door de gemeente voorspelde 40.000 nieuwe bewoners ook deze nieuwe bewoners zullen gaan recreëren in Sloterplas en Sloterpark in tegenstelling tot hun argument dat ook deze bewoners het verdienen om een nieuwe Meervaart in de plas te krijgen. Nog afgezien van het feit dat dit een precedentwerking zal hebben, de tekeningen hebben we al hiervan gezien.

Voor ons is dit dus een goede reden om de Sloterplas en het populaire Rondje Sloterplas langs de oevers te beschermen en zoals gewenst nog meer te vergroenen.

Echter de gemeente is van mening dat het draagvlak volgens hun enquête 50/50 is. Dit berust volgens een dataspecialist op verkeerde gronden die beweert dat 2x zoveel bewoners tegen zijn als voor.

De stand van zaken is nu dat van de beide Groen Links wethouders Meliani (Cultuur) en Van Doorninck (RO) de Meervaart niet langer in de plas hoeft maar dat zij het overlaten aan de Gemeenteraad.

De oppositiepartijen, maar ook coalitiepartij SP, de stadsdeelcommissie NW, erfgoedorganisaties en het merendeel van de bewoners willen geen aantasting van de Sloterplas door deze te gebruiken als bouwlocatie.

Tevens hebben we de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis, stedenbouwkundige en bewoner van Nieuw-West ingeschakeld. Ook hij verzoekt de Raadsleden o.a. te kiezen voor de leegte van de Sloterplas omdat deze steeds waardevoller wordt naarmate de omliggende stadswijken, conform de visie van de Gemeente Amsterdam, steeds voller worden.

Ons advies aan de Gemeenteraad is om de vele beschikbare gelden te besteden aan een betere leefomgeving voor de Nieuw-West bewoners, aan een mooie nieuwe Meervaart op de huidige plaats, aan een mooie groene boulevard die iedereen een prachtig weids uitzicht geeft.

In ieder geval zal de Gemeenteraad toch moeten erkennen dat er nauwelijks draagvlak is bij bewoners voor een gebouw in de Sloterplas en mogen Amsterdammers verwachten dat de Gemeenteraad zich houdt aan de toezegging: als er geen draagvlak is doen we het niet.

Aanstaande 9 juni vindt er nog een Commissievergadering Ruimtelijke Ordening plaats en daarna zal de Gemeenteraad de locatie gaan bepalen.

Hopelijk kunt u nog uw invloed uitoefenen om dit slechte plan een andere koers te laten varen teneinde de Sloterplas en de oevers te behouden voor natuur- en waterrecreatie.

Nadere informatie over dit onderwerp kunt u vinden op onze website www.vriendenvandesloterplas.nl. Ook zijn wij telefonisch (0633736745) bereikbaar en per mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Harriet Haakma Wagenaar, voorzitter

Tineke Stricker, secretaris

 
Sloterplas