Vrienden van de Sloterplas wijzen plannen Meervaart in het water van de hand

Vrienden van de Sloterplas wijzen plannen Meervaart in het water van de hand

NIEUW-WEST - 'Niet bouwen in de Sloterplas' staat te lezen op het metersbrede spandoek recht tegenover theater De Meervaart in Osdorp. De Vrienden van de Sloterplas zijn voor het behoud van het grootste icoon van het stadsdeel, namelijk de Sloterplas.

"Een meesterlijk ontwerp wat behouden moet worden", aldus de belangenorganisatie die opkomt voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en het Sloterpark. Ook de Bond Heemschut én het gemeentelijk bureau Monumentenzorg onderschrijven dit standpunt dan ook volledig.

Hélène de Bruine


'Niet bouwen in de Sloterplas' staat te lezen op het metersbrede spandoek recht tegenover theater De Meervaart.
(Foto: Hélène de Bruine)

Op dit moment liggen twee plannen van de gemeente voor ter inspraak: een besluit om de Sloterplas en al haar nu nog onbeschermde oevers aan te wijzen als 'Beschermd Stadsgezicht' en een concept stedenbouwkundig plan van het Osdorpplein en de nieuwe Meervaart. Bouwen in de Sloterplas is lijnrecht in strijd met de beoogde bescherming.

Ruimte voor rust, groen en recreatie broodnodig
Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft namens haar honderden leden over beide plannen een zienswijze ingediend. Messcherp zetten ze uiteen waarom de bescherming van dit unieke icoon er moet komen en waarom de bouwplannen vooral niet de Sloterplas en het Sloterpark moeten aantasten. Tineke Stricker, bestuurder van de vereniging: "Het park en de plas worden op dit moment al intensief gebruikt door talloze bewoners die hier wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen en elkaar ontmoeten. Er zijn zeilscholen en je kunt kanoën en suppen. Je geniet van een wijds uitzicht midden in een drukke stad. Het is een schitterende groene omgeving, waar rust en ontspanning voorop staan. De komende jaren worden er veel huizen bij gebouwd en de druk op de openbare ruimte neemt toe; huidige en nieuwe bewoners hebben deze plek van rust en weidsheid broodnodig."

"We zitten middenin een klimaatcrisis. De gemeente zet, tenminste in woorden, alles op alles om de stad te vergroenen en om waterberging te realiseren. Tegenstrijdig aan de eigen woorden van het college wordt er een immens gebouw neergezet in het groen en in het water (ca 6.600-9.000 m2 footprint)", verwoordt de vereniging in haar zienswijze. "Ook het beschermde groen tussen Sloterplas en Lelylaan zal moeten worden geasfalteerd voor het vracht- en bezoekersverkeer van een nieuw theater."

Voor een theater, maar tegen de locatiekeuze
"Dat we tegen de Meervaart zijn is een misvatting. Integendeel!", benadrukt Tineke Stricker: "We gunnen de cultuursector, het theater, de bezoekers en leerlingen een fantastisch mooi gebouw. Alleen: niet in de Sloterplas. En er zijn genoeg alternatieve locaties. Het feit dat de gemeente voornemens is dit theater te bouwen in de Sloterplas is puur een geldkwestie: de grond van het groen is immers 'gratis' en de grond waar nu de Meervaart staat is verkocht voor veel geld aan een hotelontwikkelaar. Al lang voordat bewoners daarover hun mening konden geven. De geniepige besluitvorming en het slechte participatieproces: het klopt allemaal van geen kant."

Petitie terzijde geschoven
Ook tijdens de latere planvorming is er niet op een open en eerlijke wijze de mening van de bewoners gevraagd. "De Vrienden van de Sloterplas hebben een petitie aangeboden met maar liefst 2700 handtekeningen (en de teller loopt door), maar deze petitie heeft de gemeente volstrekt links laten liggen."

Alsof de verwarring rondom de participatie nog niet groot genoeg was, werd eind oktober door het College van B&W weer een geheel nieuwe locatie voorgesteld; deze keer op een locatie in de zuidwesthoek in het water. "Dit is een locatie die niet eerder met bewoners is besproken en dit is niet de locatie die vorig jaar door de gemeenteraad is uitgekozen."

"We hopen dat er dit keer wél echt wordt geluisterd naar onze zienswijzen en naar die van al die verontruste bewoners: de argumenten en de zorgen zijn buitengewoon serieus, bouwen in de plas moet echt niet" voegt Stricker toe. "Zoveel mensen zijn tegen dit besluit en voelen zich niet gehoord. Een bouw van zo'n groot gebouw is onomkeerbaar. Gemeenteraad: wees wijs en stop deze bouwplannen op deze locatie nu het nog kan."

Bewoners kunnen tot en met 5 december 2022 hun zienswijze indienen. De zienswijzen van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas is na te lezen op: www.vriendenvandesloterplas.nl.

Uit: de Westerpost van 30 november 2022.

 

 


 
Sloterplas