Bewoners niet blij met nieuw gebouw De Meervaart ín de Sloterplas

Bewoners niet blij met nieuw gebouw De Meervaart ín de Sloterplas


Een geheel nieuw gebouw, ín de Sloterplas. Daar moet theater De Meervaart volgens het college komen. Buurtbewoners zijn niet blij met de plannen en voelen zich niet gehoord.

Door: Jari Goedegebuure - 1 juli 2020, 15:18

De Meervaart, gebouwd in 1977 en ruim twintig jaar later gerenoveerd, is sterk verouderd en zo goed als afgeschreven. Het theater werkt al langer aan nieuwbouwplannen. Daarvoor zijn drie plekken onderzocht: de bestaande locatie, een plek in de zuidwesthoek van de Sloterplas en een locatie in het water.

Omdat de gemeente het gebied daar sowieso wil opwaarderen, is nu voor de laatste plek gekozen. Woensdag worden de plannen besproken in de gemeenteraad.

Buurtbewoners zijn allerminst blij met de plannen, zegt secretaris Tineke Stricker van Vrienden van de Sloterplas, dat naar eigen zeggen 500 leden heeft. "Dat De Meervaart een nieuw gebouw krijgt, dat het groter wordt en meer wil, is allemaal prachtig. Maar blijf met je handen van de Sloterplas af."

De bewonersvereniging strijdt al jaren tegen bebouwing rond en in het water. "De plas is niet aangelegd om in te bouwen," aldus Stricker. "Een gebouw dat 88 meter in het water wordt geplaatst en 25 meter hoog wordt, dat verstoort de natuur als mensen langs de Sloterplas lopen. Ook wordt het uitzicht van mensen die er wonen verpest. Het is niet juist om zo'n groot gebouw in de natuur te plaatsen."

Een nieuw theater in het water heeft ook niet de voorkeur van de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit, die de verschillende locaties onder de loep nam. In hun ogen is de plek van de huidige Meervaart 'de verstandigste'.

Sprekend gebouw
Over een theater in de Sloterplas is de commissie 'kritisch'. Ligging van de Meervaart in het water kan aantrekkelijk zijn en een 'bijzonder sprekend gebouw opleveren', maar zij maakt zich zorgen over de bruikbaarheid, aanpasbaarheid op de langere termijn en de proportionaliteit van de bouwkosten.

De andere twee opties zijn volgens Yassine Boussaid, directeur van De Meervaart, geen optie. "Bij een gebouw in de hoek van de Sloterplas zou de groenstructuur worden aangetast en bij een nieuw pand op de huidige locatie zou het theater jaren dicht moeten. Dat kan gewoon niet."

De directeur benadrukt dat er goed moet worden gekeken naar de plannen voor een gebouw in het water. "Natuurlijk moet er eerst goed onderzoek worden gedaan naar alle mogelijkheden, waarbij de kosten in kaart worden gebracht. Ik wil er niet zomaar iets neerzetten, maar een theater dat zich verhoudt tot de mensen, het groen en het water van dit gebied. Daarbij hoor ik ook veel positieve geluiden uit de buurt. De bewonersvereniging spreekt zich publiekelijk uit, maar dat is slechts een klein deel."

"Er liggen prachtige kansen hier," zo vervolgt Boussaid. Voor dit plan moet volgens de directeur niet alleen worden gekeken naar het nieuwe gebouw, maar naar de ontwikkeling van de gehele buurt. "Ik ben geen Schouwburg-directeur die denkt: laten we even wat bedenken voor Nieuw-West. Nee, wij als theater zíjn Nieuw-West. Dit gaat me echt aan het hart."

Definitief besluit
Een definitief besluit over de nieuwbouw en de bijbehorende kosten moet nog worden genomen. Ook de indeling moet nog worden bepaald. De Meervaart, voor het laatst gerenoveerd in 1999, heeft nu een grote zaal met 800 zitplaatsen en de Blauwe Zaal met 250 plekken.

De plannen maken deel uit van een veel omvangrijkere herinrichting van Nieuw-West. Eerder is ook geopperd een dependance van een museum, zoals het Stedelijk Museum, naar het gebied te verhuizen.

Dominee Martijn van Leerdam en Pieter Nijhof en Dick Spruitenburg van GroenLinks riepen woensdag ook al op in een lezersbrief in Het Parool om niet over te gaan tot de bouw van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas.

De coalitie heeft 100 miljoen uitgetrokken voor de nieuwe Meervaart, een prachtig prestigeproject voor een deel van de stad dat maar al te vaak op het tweede plan staat. Wethouder Marieke van Doorninck zet in op een bouwlocatie in de Sloterplas.

Bouwen in de Sloterplas is al tientallen jaren taboe. Niet zonder reden, want de Sloterplas en het gebied eromheen vormen één van de grootste en meest gewaardeerde recreatie­gebieden van Amsterdam. Het is voor deze progressieve coalitie een vreemde strategie, om natuur en recreatie uit te spelen tegen cultuur. Dat is vragen om verzet van mensen met hart voor de buurt.

In het bestemmingsplan is op de plek van het huidige Meervaarttheater ruimte voor een hotel gereserveerd. Amper een kilometer daarvandaan, midden in een seniorencomplex, heeft het dagelijks bestuur van Nieuw-West net een nieuwe vergunning afgegeven voor een hotel. Is dat echt wat deze coalitie wil, in ruil voor een stuk van de Sloterplas?

Daarnaast is er nog helemaal geen inspraak van bewoners geweest. Het college wil democratisering. De beste veranderingen komen immers van onderop. De gekozen werkwijze is top-down, en gaat lijnrecht in tegen de afspraken van de coalitie zelf.

De stadsdeelcommissie van Nieuw-West heeft nog veel onbeantwoorde vragen. Toch moest er onmiddellijk worden gestemd, met als resultaat een gelijkspel. Het is de vraag of deze verdeeldheid tot de wethouder doorgedrongen is, want in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening beweerde Van Doorninck vorige week dat de stadsdeelcommissie toch voor de waterlocatie zou zijn.

Draagvlak is essentieel. Dat geldt nog meer voor een megaproject als dit. Stel de keuze daarom nog even uit. Kijk naar alternatieven, en borg dat de inwoners van Nieuw-West zich hier over kunnen laten horen via een correcte inspraakprocedure. Anders brokkelt de steun voor de nieuwe Meervaart – net als het oude theatergebouw zelf – in rap tempo af.

Martijn van Leerdam (dominee in Nieuw-West), Osdorp
Pieter Nijhof (stadsdeelcommissielid GroenLinks in Nieuw-West), Osdorp
Dick Spruitenburg (stadsdeelcommissielid GroenLinks in Nieuw-West), Slotervaart

Uit: het Parool van 1 juli 2020.

Van: www.parool.nl/amsterdam/bewoners-niet-blij-met-nieuw-gebouw-de-meervaart-in-de-sloterplas~bfc801f1/

 
Sloterplas