Herstel Sloterpark Oost van start

Herstel Sloterpark Oost van start


Met een unaniem besluit heeft de bestuurscommissie van Nieuw-West ingestemd met de plannen om het Sloterpark Oost opnieuw in te richten en achterstallig onderhoud uit te voeren.

Hierbij is rekening gehouden met bezwaren van omwonenden tegen het kappen van een aantal bomen en tegen de aanleg van nieuwe verharde paden.


Zicht op de Sloterplas vanaf de Oostover,

Blesgroep
Gebruikers van het park krijgen een grote rol in de verdere uitwerking van de plannen. Later dit jaar gaan ze samen met deskundigen het park in om te kijken waar ruimte kan worden gemaakt zodat de geselecteerde bomen goed kunnen doorgroeien. Hiervoor wordt een zogeheten ‘blesgroep’ samengesteld.

Wateroverlast
Het kappen van de bomen hangt af van onderzoek naar de oorzaken van de hardnekkige wateroverlast in het park. Het onderzoek moet uitwijzen hoe die wateroverlast kan worden opgelost en wat dat betekent voor de bomen.

21 maart 2018.

Van: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterpark/nieuws-sloterpark/herstel-park-oost/

 
Sloterplas