Participatie voor nieuwe Meervaart volgt

Participatie voor nieuwe Meervaart volgt


Nieuw-West – Een strak geregisseerd gemeentelijk toneelstukje, dat niet had misstaan als voorstelling in één van de zalen in de huidige Meervaart.


Dat is de indruk die donderdag 12 november 2020 achterbleef, na het volgen van de digitale informatiebijeenkomst over de tweede fase 'Vernieuwing Osdorpplein en de bouw van een nieuwe Meervaart'.

De tegenstanders timmeren harder aan de weg dan de voorstanders. (Foto Erik Swierstra)

Afwisselend, en zo te zien volgens een minutieus uitgeschreven script, stelde de presentatrice vragen aan de gemeentelijke omgevingsmanager, óf de gemeentelijke projectleider. Die antwoordden telkens zo snel (within the blink of an eye) dat gauw duidelijk werd dat ook de antwoorden geregisseerd en geoefend waren voor 84 minuten STER-reclame. De uitzending werd door 143 tot 195 personen gevolgd.

Het enige interactieve element tijdens de presentatie op 12 november was, dat kijkers via hun smartphone, tablet of laptop antwoorden konden geven op vragen die op een website getoond werden. Ook konden zij vragen stellen, waarvan er enkele beantwoord werden.

Een video-opname van de uitzending, antwoorden op de onlangs gehouden enquête én antwoorden op álle vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn, komen beschikbaar op de projectpagina voor het Osdorpplein.

Verbinding plein-plas
Als we de gemeentelijke projectleider mogen geloven, dan "wordt het Osdorpplein een stevig en levendig stadshart voor Nieuw-West, waar iedereen zich thuis voelt. Met meer werkplekken, meer woningen, meer vrijetijdsvoorzieningen (waaronder cultuur), maar ook zeker meer aandacht voor groen en voor water.”

Ook wil de gemeente de verbinding tussen het Osdorpplein en de oever van de Sloterplas verbeteren. Dit is opmerkelijk. Want de Meer en Vaart is kort geleden voor ettelijke tonnen euro's voorzien van nieuwe, letterlijk in beton gegoten tramrails. Hierdoor is de betonzee – tussen de rijbanen voor auto's – nu ook geschikt als vrije baan voor de Westtangent; de versnelde bus 69.

In een video liet de gemeente zien, dat alle passenten op het Osdorpplein die geïnterviewd werden, blij waren met het voorstel om de Meer en Vaart autoluw te maken.

Input van bewoners
In 2019 hadden bewoners tijdens bijeenkomsten al de nodige betrokkenheid getoond voor het herinrichten van de openbare ruimte. Hen was gevraagd waar zij zich zorgen over maakten en welke voorzieningen zij wilden laten versterken. De gemeente gaat de vraag naar 'meer vrijetijdsvoorzieningen', invullen met meer ruimte voor horeca, cultuur en een bioscoop.

Onlangs is er ook een digitale enquête geweest over de vernieuwing van het Osdorpplein en het theater De Meervaart. Daaraan hebben maar liefst 2497 personen deelgenomen, waarvan 80% aangaf in Nieuw-West te wonen. Eén van de vragen was: "Wat heeft het Osdorpplein nog meer nodig om een goed centrum te zijn voor Nieuw-West?" Men kon meer dan één onderdeel noemen. In bijna 50% van de reacties werd 'meer groen' ingevuld. Op de vraag "Wat zou u aan de Zuidwestoever van de Sloterplas willen aanpassen?" kon men ook meer dan één antwoord geven. 63% noemde 'rust met meer groen'. 28% vond die plek (ook) geschikt als nieuwe locatie voor de Meervaart. Slechts 17% gaf 'laten zoals het nu is' als antwoord.

Nieuwe Meervaart
Wat de gemeente betreft staat de vraag óf er een nieuw Theater De Meervaart moet komen, niet meer ter discussie. Maar naast de voorkeurslocatie die de gemeenteraad heeft gekozen ('in de Sloterplas'), zullen ook de andere locaties waarop al wel eerder inspraak mogelijk was, opnieuw beoordeeld worden.

Volgens de manager gebiedsontwikkeling was het idee voor een theater in de Sloterplas al in 2017 door de Kunstraad geopperd. Het beeld van een grijze blokkendoos [zoals op social media te zien is; red.] klopt niet. "Het nieuwe ontwerp moet energie neutraal zijn en naadloos in zijn omgeving passen." De bouw is begroot op 99 miljoen euro. Maar herontwikkeling van de oude, huidige locatie van de Meervaart (misschien een hotel) zal geld opleveren. Uit de onlangs gehouden enquête blijkt dat ongeveer 50% van de deelnemers tégen de bouw van het theater in de Sloterplas is, en de andere 50% vóórstander. Het 'rondje Sloterplas' moet in elk geval behouden blijven.

De gemeente gaat (digitale) thema-bijeenkomsten organiseren om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de gelegenheid te bieden te participeren. Kijk hiervoor op de website van de gemeente op de projectpagina van het Osdorpplein.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

 
Sloterplas