Besluitvorming Nieuwbouw voor de Meervaart

Besluitvorming Nieuwbouw voor de Meervaart


De gemeenteraad is de komende tijd bezig om een uiteindelijke keuze te maken voor een locatie voor de nieuwe Meervaart. Men doet dat vanuit de gedachte dat er uit de participatie geen duidelijke voorkeur is gekomen. Omdat wij het daar niet mee eens zijn gaan we op 9 juni 2021 bij de Commissie RO inspreken om uit te leggen hoe je de participatie wel moet interpreteren, namelijk NIET in de Sloterplas.


Amsterdam; 19 mei 2021

Aan de leden van de Commissie Ruimtelijk Ordening
Gemeente Amsterdam

Betreft: te nemen besluit over de lokatie Nieuwe Meervaart

Het belang van de parken als Fysieke Leefomgeving van de stadbewoner – zeker in deze Corona-tijd - wordt steeds groter.

Met bebouwing in de Sloterplas wordt niet alleen de leefomgeving van de Osdorpbewoners, maar ook de leefomgeving van de bewoners van heel Nieuw West en de gebruikers van Sloterpark en Sloterplas aangetast.

Ons bezwaar geldt ook de aantasting van het ruimtelijk ontwerp van het Sloterplaspark: De plas lijkt oneindig doordat de nevenplassen aan de koppen iets verschoven liggen ten opzichte van de lengteas. Dit is een visuele beleving van alle oevers van de plas.

De bewoners die zich hebben ingespannen om hun stem te laten horen bij de digitale participatiebijeenkomsten, waaronder de VVS, hebben laten blijken een groenere boulevard te wensen maar géén groot gebouw in de plas.

De enquête uitslag was -volgens de gemeente- niet duidelijk: de ene helft voor de andere tegen. Op de vraag welk cijfer men geeft aan de locatie aan de waterkant van de Sloterplas zegt 38,3% een 1 en 14 % een 10. Een datadeskundige noemt de conclusie van de wethouder arbitrair omdat de 6 dan hetzelfde gewicht krijgt als de 10 en dat klopt niet. Dat is toch duidelijk geen 50/50. Maar in ieder geval waren er 2,5 maal zoveel bewoners helemaal tegen een gebouw in de plas dan helemaal voor.

Bovendien hebben tot nu toe 2.550 bewoners onze petitie tegen de voorkeurslokatie ondertekend. De aan de wethouders overhandigde petitie wordt in hun communicatie nergens genoemd. Wil men die niet meewegen in de conclusies? Het zijn 2.550 nee-zeggers!

In ieder geval zal de gemeenteraad toch moeten erkennen dat er geen draagvlak is bij bewoners voor een gebouw in de Sloterplas en mogen Amsterdammers verwachten dat de gemeenteraad zich houdt aan de toezegging: als er geen draagvlak is doen we het niet.

Over een oplossing voor de verkeersituatie van Meer en Vaart, de toekomstige problemen met de zo ingewikkelde bereikbaarheid van het grote theater met horeca in de plas en aan de boulevard en de enorme bouwoperatie is nog niet nagedacht.

Wel wordt veel extra geld beschikbaar gesteld. Dat dit nodig is weten wij van het theater in het water van Almere-stad. De bouw daarvan heeft 8 jaar gekost, ook vanwege de problemen en extra kosten die de waterdichte betonnen bak onder het theater met zich meebracht. De plannen die de stad ontwikkelt verstoren een goed en aangenaam gebruik van de Osdorpse oever".

1. De bouw van een hoog gebouw op de plaats van de huidige Meervaart zal een deel van de bezonning van de oever wegnemen.

2. Een goed bereik van de oever vanaf het Osdorpplein en de winkelstraat wordt steeds ongeloofwaardiger gezien de beveiligingsblokkade die nu nodig is.

3. Blijft het bij de Meervaart, die het uitzicht over de plas zal wegnemen? Of komen er meer bouwsels aan de boulevard? In dat geval is de boulevard een plein geworden en is het visuele contact met de Sloterplas verdwenen. Hoe dan vergroenen?

Ons Advies: besteed het blijkbaar extra beschikbare geld aan een betere leefomgeving voor de bewoners, aan een mooie nieuwe Meervaart op de huidige plaats, een goede verbinding van de Meervaart en het Osdorpplein met een mooie groene boulevard.

(Tip: een perfecte plek voor het tijdelijk onderbrengen van de Meervaart is het gedeeltelijk leegstaande World Fashion Center)

Dank u voor uw aandacht

Namens de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Tineke Stricker, secretaris

 
Sloterplas