Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Er zijn een aantal onderwerpen waar de VVS als belangenbehartiger van de Sloterplas en het Sloterpark heeft opgetreden. Ook nieuwe ontwikkelingen houdt de VVS nauwlettend in de gaten.

Dit willen wij dus niet!

Sommige onderwerpen hebben betrekking op specifieke oevers. Andere zijn overkoepelend en hebben betrekking op het hele gebied. Een selectie met bijbehorende stukken vindt u hier terug.

 

Bouwplannen theatergebouw in de Sloterplas

In de zomer van 2020 werden door de gemeente Amsterdam plannen gepubliceerd om een nieuw theatergebouw te bouwen in de Sloterplas langs de Meer en Vaart in Osdorp. Hiertegen kwam vanuit bewoners uit de wijken rond de Sloterplas veel verzet. Ook de Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft in diverse acties gepleit tegen het bouwen in de Sloterplas.

Alle acties hebben niet kunnen verhinderen dat de gemeenteraad in juni 2021 besloot om de bouw te laten doorgaan. Hieronder een overzicht van de berichten over dit onderwerp tussen zomer 2020 en zomer 2021:

* Bouwplannen theatergebouw De Meervaart in de SloterplasDe oevers

De oevers van de Sloterplas zijn in te delen in de zuidelijke oever, de noordelijke oever, de westelijke oever en de oostelijke. Op bijgaande plattegrond (pdf) is duidelijk te zien waar de grenzen lopen.

Het gebied binnen de driehoek (inclusief Sloterparkbad) behoort tot de westelijke oever (Tuinstad Slotermeer). Het gebied er boven is de noordelijke oever (Tuinstad Slotermeer). Het gebied rechts ervan is de oostelijke oever (Tuinstad Slotervaart). Het gebied links ervan is de zuidelijke oever (Tuinstad Osdorp).

De zuidelijke oever (Centrum Nieuw-West)
De zuidelijke oever - ook wel aangeduid als Osdorper oevers - is een uitgebreid aandachtsgebied geweest en zal dit voorlopig blijven met de plannen om het zogenaamde 'kloppende hart' van Amsterdam Nieuw-West te worden. Ook hotelplannen zijn een bedreiging voor deze oever (zie: >>) en >>

De noordelijke oever
Aan de noordelijke oever - het gebied tussen Café Oostoever en het Sloterparkbad - dreigde de komst van een groot hotel bij Café Oostoever de oever te verstoren >>

De westelijke oever
Aan de westelijke oever - het gebied van het Parkeiland en haar oevers met daarin het Sloterparkbad - maakt de V.V.S. zich vooral druk om openbaarheid van de oevers en de schade die het Lovelandfestival al jaren met zich meebrengt >>

De oostelijke oever
Ook aan de oostelijke oever - voorheen ook wel aangeduid als oevers Slotervaart - dreigt bebouwing de oevers te verstoren >>

 

Zwemmen zonder blauwalg
De Sloterplas wordt al jaren geplaagd door blauwalg bij warm weer. Dat leidt dan tot een zwemverbod. Waternet en het stadsdeel zijn al lang op zoek naar een adequate oplossing voor dit probleem. Dat is een ingewikkeld, kostbaar en dus langdurig proces.
Scherm tegen blauwalg Foto: Alphons Berkemeijer
Maar nu is er een maatregel die ons de gelegenheid geeft in ieder geval gedurende de zomermaanden in een deel van de Sloterplas te zwemmen. Deze week plaatste het stadsdeel, in samenwerking met Waternet, een afscheiding in de 'Varkensbaai' (het strandje vlak bij de jachthaven van Slotermeer).
Lees meer >>

 

Aanleg ecologische oevers in de Sloterplas
Wat is
hier gaande? We staan aan de Osdorper oevers van de Sloterplas, ter hoogte van het eilandje tegenover Torenwijck.

Oever Sloterplas West

Er vaart een vlot heen en weer met een dragline aan boord, die zand in het water strooit; soms ook stenen, dan weer aarde. Wat hier gebeurt is de aanleg van natuurlijke oevers langs de ecologische hoofdstructuur.
Lees het hele artikel >>

 

Overkoepelende onderwerpen

Ingrijpende plannen Sloterplas
Het Waterschap (AGV) wil de waterkwaliteit van de Sloterplas verhogen. En dat niet een beetje zodat de blauwalgoverlast verdwijnt. De ambitie reikt veel verder. Eind augustus 2013 spraken bestuursleden van de Vrienden van de Sloterplas hierover met Liesbeth Hersbach van Waternet.

Lees meer over de vergaande maatregelen>>

Evenementen in het Sloterpark in 2014
In onze nieuwsbrief hebben we gemeld dat het bestuur gedurende de voorjaars- en zomermaanden heeft bijgehouden welke evenementen plaats vonden in het park en wat de ervaringen waren.
Inmiddels hebben wij de bevindingen, o.a. ook door mails van leden, samengebundeld en vertaald naar een notitie die we inmiddels hebben aangeboden aan het DB van ons stadsdeel en B&W van de gemeente Amsterdam.
Lees verder in de notitie >>

Vuurwerk terug naar Koninginnedag

Het vuurwerk aan de Sloterplas op 30 april kende een traditie van vijftig jaar, totdat de centrale stad hier in 2007 een einde aan maakte. Het festijn moest wijken naar 29 april. Veel bewoners waren hierover teleurgesteld. De VVS ging in gesprek met stadsdeel Nieuw-West en de Centrale Stad en kreeg het vuurwerk in 2012 weer terug op Koninginnedag zelf.

Lees het verloop in:
* Vuurwerk Sloterplas als vanouds
* Vuurwerk Koninginnedag, juiste tijd en plaats

 
Sloterplas