De Sloterplas als warmtebron?

De Sloterplas als warmtebron?


Het gaat hierbij over onderzoek met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in de Sloterplas.


Voor het verwarmen van woningen en gebouwen gebruiken we vooral aardgas. De noodzaak om andere warmtebronnen te gebruiken wordt steeds groter.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) is een duurzame warmtebron. Om kennis op te doen over de effecten van TEO-installaties op het waterleven is onderzoek nodig.

In nieuwsbrief nr. 75 van de V.V.S. (maart 2022) staat het artikel 'De Sloterplas als warmtebron?' over een onderzoek van Waternet. Dit is echter een ingekorte versie. Het hele verhaal met tekeningen is hieronder te lezen.

Lees verder: Onderzoek met TEO in de Sloterplas.pdf >>

 
Sloterplas