Aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas en omgeving

Aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas en omgeving


Op 16 december 2020 heeft Erfgoedvereniging Heemschut een brief verzonden aan Stadsdeel Nieuw-West met daarin een verzoek tot bescherming van de volledige Sloterplas en zijn oevers als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Het betreft het gebied begrensd door de Oostoever, het Christoffel Plantijnpnad, de Cornelis Lelylaan en de President Allendelaan.

In 2017 is door de gemeente al het noordelijke deel van de Sloterplas, met de oevers tussen de President Allendelaan, Noordzijde en Oostoever aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Aanwijzing van de rest van de Sloterplas en zijn oevers zou dus een logische stap zijn.

Deze aanvraag is des te actueler geworden sinds de gemeente draconische plannen voor bebouwing in de Sloterplas nabij Meer en Vaart in Osdorp heeft gepresenteerd.

Het valt te hopen dat de aanvraag wordt gehonoreerd, daar de Sloterplas en de oevers een uniek landschap vormen binnen de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, naar ontwerp van het Algemeen Uitbreidings Plan van Cornelis van Eesteren.

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas zijn al lang van mening dat de unieke Sloterplas en zijn oevers beter beschermd moet worden tegen aantastingen en steunen dit initiatief van Heemschut van harte.

Zie verder: Brief aan Stadsdeel Nieuw-West m.b.t. aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas e.o. - 20201216.pdf

 

 

 

 
Sloterplas