Zienswijze Omgevingsvisie 2050

Zienswijze Omgevingsvisie 2050


Op 3 maart 2021 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan de gemeente Amsterdam over de Omgevingsvisie 2050.

Zie: V.V.S. Zienswijze Omgevingsvisie 2050.pdf

 

Ook het Parkenoverleg, waar de Vrienden van de Sloterplas aan deelnemen, heeft een zienswijze verzonden over de Omgevingsvisie 2050.

Zie: Parkenoverleg Zienswijze Omgevingsvisie 2050.pdf

 

Voor meer informatie over de Omgevingsvisie 2050 van de gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam2050.nl

 
Sloterplas