Groen licht voor bouwen in de Sloterplas

Groen licht voor bouwen in de Sloterplas


16 juni 2021 was een zwarte dag voor het 'natuurwater' en de recreatie in Nieuw-West


We zijn er nog niet klaar mee, er ligt nog veel open!


Is het protest van zoveel Nieuw-West bewoners tegen het aantasten van hun iconisch centrum - de Sloterplas - dan voor niets geweest?

In ieder geval is duidelijk geworden dat het stadsbestuur in zo'n geval van ruimtelijke ordening vrij spel heeft.

Een overkoepelend deskundig orgaan bestaat niet meer en deskundige adviezen kunnen desgewenst opzij worden geschoven. Ruimtelijke beslissingen worden genomen door amateurs (politici) geholpen door profiteurs (ontwikkelbedrijven).

De afronding van het participatieprogramma over de locatie van het theater in de plas als onderdeel van het Osdorpplein, met een ambitienota als samenvatting daarvan, heeft de gemeente niet afgewacht. Bij zoveel tegenstand is voor de zekerheid 9 juni met de commissie Ruimtelijke Ordening en op 16 juni j.l. de Gemeenteraad, de keuze voor de waterlocatie bevestigd: "er is geen noodzaak gevonden het besluit van 2 juli 2020 om te kiezen voor de locatie in de plas te heroverwegen."

De behandeling van de ambitienota en het investeringsbesluit zijn naar oktober verschoven. De planning van de bewonersparticipatie met een Inspraakbijeenkomst daarover en ook het stedenbouwkundig plan, staan nog wel op de website voor de zomer maar zijn waarschijnlijk op de lange baan geschoven.

Uit het aan de raadsleden geleverde dikke pak met rapporten en tekeningen bleek hoe lang er al door de gemeente in het geheim over de locatie in de plas was gedacht. Maar ook blijkt dat de gemeente eigenlijk niet meer terug kan want op de grond onder het Meervaarttheater ligt een "ontwikkelrecht" van MRP Development met dwangsom. Notabene: voormalig stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud kon, nadat de stadsdelen waren opgeheven, als "Strategic Management Advisor" aan de slag bij MRP.

Steeds was de bewoners wijs gemaakt dat er aan het besluit om het theater in de plas te bouwen nog te tornen viel: Meliani's uitspraak "als er geen draagvlak is, doen we het niet" was een loze belofte.

De bewoners zijn bezig gehouden met een gemanipuleerde enquête en zes participatie-avonden waarop duidelijk bleek dat er geen draagvlak was voor de locatiekeuze in de plas maar wél voor de locatie van het Stadloket. Op 17 juni, dus één dag na de Raadsvergadering werden de Nieuw-West bewoners door de Gemeente Amsterdam geïnformeerd over de komst van het Verhalenhuis op de plek van het stadsloket, een van de vijf opties voor de locatie voor de nieuwe Meervaart. Waaruit alweer blijkt hoezeer de participatie was opgezet om de bewoners te misleiden.

De raadsleden, waarvan de meesten onbekend zijn met Nieuw-West, hebben gestemd voor het veilig stellen van de 100.000.000 euro voor het theater in de plas en tegen het betalen van een dwangsom aan MRP. Ze zijn gerustgesteld door de foute voorlichting van Groen Links dat het stedenbouwkundige gedachtengoed van Van Eesteren, Licht Lucht en Ruimte, erdoor zal worden versterkt.

De vóórstemmers (D66, PvdA, Groen Links) hadden destijds met één stem de meerderheid.

Op deze manier wordt het onbetaalbare geluk van veel bewoners: de ruimte, het natuurwater en de recreatie in en rondom de Sloterplas gewoon verkocht!

Uit: de Nieuwsbrief nr. 72 (juli 2021) van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas.

 
Sloterplas