Groenmanifest 2019 - Parkenoverleg Amsterdam

Groenmanifest 2019 - Parkenoverleg Amsterdam


In het kader van het te ontwikkelen Groenbeleid van de gemeente Amsterdam heeft het Parkenoverleg een groenmanifest ontwikkeld.

Een concept beleidsplan Groen van de gemeente is in het najaar te verwachten.

Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit vertegenwoordigers van parkverenigingen die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Zij leggen de '10 geboden voor stadsgroen en parken van Amsterdam' voor aan stadsbestuurders en andere parkbeheerders, maar eigenlijk aan álle Amsterdammers. Geniet van onze parken en groengebieden, maar misbruik ze niet!

 

G R O E N M A N I F E S T


Amsterdam bouwt. De bevolking groeit, de behoefte aan woningen groeit nog meer. Het stadsbestuur heeft de ambitie 7.500 woningen per jaar te bouwen.

Het Parkenoverleg erkent de urgentie van de woningbouw. Maar even urgent is het dat natuur en stadsgroen voldoende ruimte krijgen en houden in een zich verdichtende stad. Als de hoeveelheid groen niet evenredig meegroeit met de groei van de bebouwing, wordt de leefbaarheid van Amsterdam bedreigd.

Parken en stadsgroen zijn, en ook de groene scheggen, schakels in de ecologische verbindingszones en van belang voor biodiversiteit. Al dit groen draagt bij aan de kwaliteit van leven in de stad. Parken en stadsgroen leveren een bijdrage aan een goede luchtkwaliteit, helpen om hittestress op te vangen, en dienen als wateropvang bij teveel aan neerslag.

Parken en stedelijk groen zijn een publieke plek voor rust en ontspanning in een open, kalme en natuurlijke omgeving. In deze inclusieve stad willen we dat parken en stadsgroen openbaar en gratis toegankelijk zijn voor iedereen uit elke cultuur, van elke leeftijd en gezindheid, voor arm en rijk.

Daarbij zijn parken verbonden met stedelijke cultuur en geschiedenis, en dragen bij aan onderwijs over en respect voor de natuur.

Natuurlijk: groene longen binnen een grote stad staan altijd onder druk van de hectiek en de geschakeerdheid van grootstedelijk leven en bedrijvigheid.

Stadslucht maakt vrij, maar om die lucht vrij te kunnen inademen moet hij schoon en zuiver zijn. Ook daarom eisen natuur en stadsgroen zorgvuldig beheer en bescherming, verantwoord onderhoud, attente handhaving en versteviging van groene ecologische verbindingen tussen de parken, stadsgroen en scheggen. Ten behoeve van de leefbaarheid voor alle bewoners, voor mens en dier, voor nu én voor toekomstige generaties Amsterdammers!

Voor het hele Groenmanifest zie: Groenmanifest 2019 Parkenoverleg Amsterdam.pdf

Dit groenmanifest wordt ondersteund door: Vereniging Vrienden van de Sloterplas, Vereniging Vrienden van Frankendael, Vereniging Vrienden van het Amstelpark, Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, VerenigingVrienden  van het Diemerpark, Vereniging Vrienden van het Flevopark, Vereniging parken Buitenveldert - Gijsbrecht van Aemstelpark , Vereniging Vrienden van het Noorderpark, Vereniging Vrienden van het Oosterpark, Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark, Vereniging Vrienden van het Vondelpark, Vereniging Vrienden van het Wertheimpark, Vereniging Vrienden van het Westerpark, Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen, Vrienden van het Martin Luther Kingpark, Vrienden van het Schellingwouderbreekpark, Vereniging Sarphatipark, Vereniging 'De Oeverlanden Blijven!", Vereniging ANGSAW (Amsterdam-Noord groene stad aan het water), Redactie website hetvondelpark.net, Stichting Herstel Oosterpark, Stichting Natuurbescherming ZO, Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos, Stichting Vrienden van het Diemerbos, Stichting W.H. Vliegenbos, IVN Amsterdam, Natuur & Milieuteam Zuid, Nederlandse Tuinenstichting, Werkgroep Keurtuinen & Groen (Wijkcentrum d'Oude Stadt), Vogelwerkgroep Amsterdam en vele individuele liefhebbers, deskundigen, (volks)tuinders en gewone parkbezoekers.

Voor meer informatie zie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en https://sites.google.com/site/parkenoverleg/groenmanifest

Amsterdam, september 2019.

 
Sloterplas