Zienswijze Loveland en Mystic Garden 2019

Gemeenteraad Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Cc: DB Stadsdeel Nieuw-West

Amsterdam, april 2019
Geachte leden van de gemeenteraad,

Zienswijze Loveland en Mystic Garden 2019

De Vrienden van de Sloterplas vertegenwoordigen een groep van ruim 500 omwonenden die, net als veel andere bewoners in Nieuw-West fel tegenstander zijn van dance festivals in het Sloterpark, om de volgende redenen: het park is in het hoogseizoen voor langere tijd deels ontoegankelijk er wordt schade toegebracht aan flora, fauna en aan de bodem er is sprake van grote (geluids) overlast en vervuiling van het park

Daarnaast constateren wij een aantal onzorgvuldigheden bij de vergunningverlening in 2018 en handhaving. Nog steeds wordt de vergunning zo laat afgegeven dat omwonenden niet meer in staat zijn om bezwaar te maken, behalve achteraf.

Mystic Garden heeft een kleine uitbreiding gekregen op het vastgestelde locatieprofiel. Maar de ruimte om de locatie wordt ook belast door zwaar vrachtverkeer voor de aanvoer van materiaal. Er zijn ook overtredingen van de vergunning, zoals doorwerken in de nacht.

Blijkbaar is het niet mogelijk om te werken binnen de door de gemeente vastgestelde normen en daarom is dat voor omwonenden een extra reden om de gemeente te vragen geen vergunningen meer af te geven voor Dance Festivals in het Sloterpark.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Tineke Stricker, secretaris

 

 

 
Sloterplas