Raadsadres aan Gemeenteraad betreffende de Meervaart

Raadsadres aan Gemeenteraad betreffende de Meervaart


Raadsadres aan:
De Gemeenteraad van Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

cc. Stadsdeelcommissie Nieuw-West

Amsterdam, 6 april 2021

Geachte leden van de Gemeenteraad van Amsterdam,

Met dit raadsadres reageren wij op de brief d.d. 30 maart 2021 van de wethouders mevrouw M. van Doorninck en mevrouw T. Meliani.

In hun brief geven zij aan dat de nieuwe Meervaart niet meer persé in de Sloterplas hoeft. Dat uit de samenvatting van de participatie blijkt dat er geen duidelijke voorkeur is voor een locatie en dat het nu aan de Gemeenteraad is om te besluiten. Over draagvlak wordt geen informatie gegeven.

In de brief ontbreken daartoe een aantal gegevens die mee moeten wegen bij uw uiteindelijke keuze van een passende locatie voor de Meervaart.

1. Allereerst blijft men zeggen dat de enquête van de gemeente aangeeft dat de meningen over de locatie in de Sloterplas verdeeld zijn, men noemt het 50/50. Dat lijkt ons toch een vreemde interpretatie van de uitkomst.

Op de vraag welk cijfer men geeft aan de locatie aan de waterkant van de Sloterplas zegt 38,3% een 1 en 14 % een 10, zelfs als je de percentages van 8 en 9 erbij optelt blijft het lager dan de 38,3 % van 1. Dat is toch duidelijk geen 50/50.

Een datadeskundige heeft ons het volgende hierover uitgelegd: Hij noemt het nogal arbitrair om te stellen dat de uitkomst op de cijfers 6 t/m 10 betekent dat mensen voor de locatie in de Sloterplas zijn; want dan ken je de 6 en de 10 hetzelfde gewicht toe.

Bij de uiteinden van de schaal zijn er duidelijk 2x zoveel meer tegenstanders dan voorstanders voor de locatie Sloterplas als plek voor de Meervaart.

2. In de gemeentelijke informatie wordt onze petitie hardnekkig genegeerd. In november hebben wij de petitie overhandigd aan de beide wethouders. De stand was toen 2417 handtekeningen tegen bouwen in de Sloterplas. Inmiddels loopt de petitie nog door en is de stand nu 2519 (2193 op de website en 326 op papier).

3. In alle themabijeenkomsten kwam vooral de roep om niet in de Sloterplas te bouwen naar voren.

In de samenvatting van het gemeentelijk verslag van 14 december (thema locatie) is vermeld dat de locatie aan de zuidwestoever / in Sloterplas voor het merendeel van de deelnemers niet wenselijk tot onaanvaardbaar is: te veel aantasting van openheid, weidsheid, karakter Osdorpplein / Nieuw-West. Veel gehoorde reacties waren: Stadsdeelkantoor: was een geschikte locatie geweest maar is door de planvorming volgens de gemeente van beoogde ontwikkeling te ver gevorderd. Landtong: geen optie. Hierbij worden de opvattingen van de gemeente gedeeld door de deelnemers. Huidige locatie Meervaart: wordt gewaardeerd, voor veel deelnemers is dit nog steeds een optie.

Tijdelijk elders een Meervaart zou op te lossen moeten zijn. Hoek Lelylaan / Meer en Vaart: voor velen vanwege aantasting groen en uitzicht geen optie, maar door anderen wordt het wel als alternatief gezien.

Al deze gegevens bij elkaar moeten toch leiden tot de conclusie dat de locatie Sloterplas te weinig draagvlak kent en dat de uitspraak van de wethouders: "als er geen draagvlak is doen we het niet" toch een duidelijker uitspraak oplevert dan: "hoeft persé niet meer".

Nu blijkt dat de wethouders zich niet willen houden aan hun eigen uitspraak: "als er geen draagvlak is dan doen we het niet" en het besluit aan u overlaten, vragen wij u om het verzet van het merendeel van de betrokken bewoners – tegen een locatie in de plas - serieus te nemen en niet tot deze aantasting van de Sloterplas te besluiten.

In vertrouwensvolle afwachting,
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de
Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Mevrouw H. Haakma Wagenaar, voorzitter
Mevrouw T. Stricker, secretaris

 
Sloterplas