NME-centrum de Drijfsijs in het Sloterpark

NME-centrum de Drijfsijs in het Sloterpark


Het stadsdeel heeft ondernemers en particulieren opgeroepen plannen in te dienen voor beheer van de Drijfsijs, waar een kleine horecavoorziening onderdeel van zal gaan uitmaken.


De Vereniging Vrienden van de Sloterplas maakt zich grote zorgen over natuureducatie in Amsterdam Nieuw-West. Met het huidige streven van de gemeente om gemeentelijk vastgoed te verhuren of te verkopen stuurt de gemeente het gebruik ervan volgens ons in een ongewenste richting.

Tot enige jaren geleden verzorgde William Frohn, in dienst van het stadsdeel, het onderhoud van de nabij gelegen en door hem gecreƫerde heemtuin. Ook begeleidde hij vanuit de Drijfsijs educatieve activiteiten voor jong en oud in het Sloterpark en in de heemtuin. Na zijn vertrek is deze functie opgeheven. Sindsdien wordt het onderhoud van de heemtuin verzorgd door vrijwilligers van de 'Stichting tot behoud van de Heemtuin' en is ook de natuureducatie vanuit de Drijfsijs in handen van vrijwilligers.

En intussen ontwikkelt de Natuurspeeltuin zich langzamerhand van een plek voor natuurbeleving tot een pretpark.

In het bestemmingsplan Sloterpark en omgeving heeft u vastgelegd dat een kleine horecagelegenheid onderdeel van de Drijfsijs moet worden. Daartoe loopt er nu een traject voor het vinden van een ondernemer die de Drijfsijs, met al die verschillende functies, wil huren. In de omschrijving lezen we:

"In 2006 is de Drijfsijs gebouwd voor Natuur- en Milieueducatie (NME). Die activiteiten vinden tegenwoordig grotendeels op school of buiten plaats. Het gebouw wordt nu actief gebruikt door de Natureluur en de heemtuin, voor kinderfeestjes, workshops en vakantieactiviteiten voor kinderen. Voor de toekomst is er ruimte voor aanvullende activiteiten en kleinschalige horeca."

De Drijfsijs is niet het enige NME-centrum dat verdwijnt. Van het NME-gebouwtje 'Het Eeco' bij de natuurtuin in het, aan het Sloterpark grenzende, Piet Wiedijkpark is de beheerder -Ruud van Kempen- uit zijn functie gezet. Het Eeco staat al een paar jaar leeg en de natuurtuin verkommert.

Het treurige is dat in beide gevallen het NME-gebouwtje bij de tuin is neergezet als kroon op het mooie werk van beide beheerders.

Wij zijn van mening dat juist in deze tijd het van groot belang is dat iedereen, maar vooral de jeugd, zich bewust wordt van de betekenis van de natuur en ermee in aanraking komt. Natuureducatie volstaat niet met alleen een gebouw en wat goedwillende vrijwilligers.

Bovendien heeft de stad Amsterdam, die tot nu toe voorop gelopen heeft op het gebied van natuureducatie, mede dankzij Jac. P. Thijsse, een naam hoog te houden.

De Drijfsijs dient in de eerste plaats onderdak te bieden aan activiteiten voor natuureducatie en mag om die reden niet uit handen gegeven worden aan ondernemers die geen verantwoordelijkheid hebben voor natuureducatie.

De Drijfsijs in eigen beheer houden en educatie mogelijk maken is dan ook de beste optie.

Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas; oktober 2018.

 
Sloterplas