Inspraak 9 juni 2021 Commissie RO betr. te nemen besluit lokatie Meervaart

Amsterdam, 9 juni 2021

Aan de leden van de Commissie Ruimtelijk Ordening
Gemeente Amsterdam

Betreft: te nemen besluit over de lokatie Nieuwe Meervaart


Het belang van de parken als Fysieke Leefomgeving van de stadbewoner – zeker in deze Corona-tijd - wordt steeds groter.

Met bebouwing in de Sloterplas wordt de leefomgeving van de Osdorpbewoners, de bewoners van heel Nieuw West en de gebruikers van Sloterpark en Sloterplas aangetast.

Ons bezwaar geldt ook de aantasting van het ruimtelijk ontwerp van het Sloterplaspark: De plas lijkt oneindig doordat de nevenplassen aan de koppen iets verschoven liggen ten opzichte van de lengteas. Dit is een visuele beleving van alle oevers van de plas.

De bewoners die zich hebben ingespannen om hun stem te laten horen bij de digitale participatiebijeenkomsten, waaronder de VVS, hebben laten blijken een groenere boulevard te wensen maar géén groot gebouw in de plas.

De enquête uitslag was -volgens de gemeente- niet duidelijk: de ene helft voor de andere tegen. Een datadeskundige noemt de conclusie van de wethouder arbitrair omdat de 6 dan hetzelfde gewicht krijgt als de 10 en dat klopt niet. Op de vraag welk cijfer men geeft aan de locatie aan de waterkant van de Sloterplas zegt 38,3% een 1 en 14 % een 10. Dat is toch duidelijk geen 50/50. Er waren 2,5 maal zoveel bewoners helemaal tegen een gebouw in de plas dan helemaal voor.

Bovendien hebben tot nu toe 2550 bewoners de petitie tegen de voorkeurslokatie ondertekend. De aan de wethouders overhandigde petitie wordt in hun communicatie nergens genoemd. Wil men die niet meewegen in de conclusies?? Het zijn ruim tweeënhalf duizend nee-zeggers!

Het gaat hier dan niet om altijd je zin te krijgen bij participatie, zoals wethouder Groot Wassink aankaartte in een interview, maar om het nakomen van je afspraak met bewoners.

In ieder geval zal de gemeenteraad toch moeten erkennen dat er geen draagvlak is bij bewoners voor een gebouw in de Sloterplas en mogen Amsterdammers verwachten dat de gemeenteraad zich houdt aan de toezegging: als er geen draagvlak is doen we het niet.

Er wordt veel extra geld beschikbaar gesteld. Dat dit nodig is blijkt uit de ervaringen met het theater in het water van Almere-stad. De bouw daarvan heeft 8 jaar gekost, ook vanwege de problemen en extra kosten die de waterdichte betonnen bak onder het theater met zich meebracht. Ook verstoren de plannen die de stad ontwikkelt een goed en aangenaam gebruik van de Osdorpse oever.

Uit de Quickscan ecologie van de Sloterplas en omgeving van juli 2015 blijkt dat het Natuurnetwerk Nederland (NNN) langs de oostoever van de Sloterplas loopt.

Het Sloterpark en de Sloterplas zijn onderdeel van de Natuurverbinding Groene As 2, een 51 kilometer lang netwerk van bermen, waterlopen en aangrenzende oevers in het zuidwestelijk deel van Amsterdam. De natuurverbinding vormt een belangrijke drager voor natuur in de stad.

Blijft het bij de Meervaart, die het uitzicht over de plas zal wegnemen? Of komen er meer bouwsels aan de boulevard?? In dat geval is de boulevard een plein geworden en is het door van Eesteren gewenste visuele contact met de Sloterplas verdwenen. Hoe dan vergroenen??

Ons Advies: besteed het blijkbaar extra beschikbare geld aan een betere leefomgeving voor de bewoners, aan een mooie nieuwe Meervaart op de huidige plaats, een goede verbinding van de Meervaart en het Osdorpplein met een mooie groene boulevard.

Dank u voor uw aandacht

Namens de Vereniging Vrienden van de Sloterplas
Tineke Stricker, secretaris

 
Sloterplas