Brief verkeersregels Amsterdamse Parken

Aan de Gemeenteraad Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam


Amsterdam, 16 april 2019

RAADSBRIEF

Betreft: verkeersregels Amsterdamse Parken


Geachte leden van de gemeenteraad,

Sinds ongeveer een jaar gelden in de Amsterdamse parken gelijke regels voor fietsen en snorfietsen. Snorfietsen zijn verboden in de parken. Het park is een voetgangersgebied en fietsen is toegestaan. Met deze regels is het fietsers toegestaan op wandelpaden te rijden.

In het Rembrandtpark en Sloterpark is dat echter erg ongewenst, het leidt namelijk tot gevaarlijke situaties. De breedte van fiets- en wandelpaden is niet van dien aard (zoals in het Vondelpark) dat beide type gebruikers elkaar niet hinderen als men van het zelfde pad gebruik maakt. Vooral voor ouderen, spelende kinderen, honden is de situatie gevaarlijk. Wandelaars worden links en rechts ingehaald door fietsers, die je niet hoort aankomen.

Voet-en fietspaden liggen in onze parken grotendeels naast elkaar en dan is het heel logisch om ze ook apart te gebruiken. Ook de fietsersbond bepleit het onderscheid tussen fiets- en wandelpaden.

Wij verzoeken de gemeente dan ook om de verkeersregels voor Rembrandtpark en Sloterpark te wijzigen. Dit kan door bij de fietspaden het bord G13 te plaatsen.

G13

Onverplicht fietspad

Toelichting: Op grond van de artikelen 5, lid 3 en 6, lid 3 van dit reglement mogen fietsers en snorfietsers met uitgeschakelde motor gebruik maken van het onverplichte fietspad. Voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen eveneens gebruik maken van het onverplichte fietspad. De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig mag met een ingeschakelde motor van zijn gehandicaptenvoertuig gebruik maken van het onverplichte fietspad. Alle andere bestuurders is het verboden een onverplicht fietspad te gebruiken.

Aangezien het Rembrandtpark binnen de Ring A10 ligt, geldt daarvoor sinds 8 april sowieso al dat snorscooters niet meer zijn toegestaan.

Met vriendelijke groeten

Bestuur Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

T.R. van Dijk, voorzitter

Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas

C.A.M.Stricker, secretaris

Mailadressen:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel: 020 6149579 of 020 6141492

 

 
Sloterplas