Touwtjes om de bomen in Sloterpark-Oost

Touwtjes om de bomen in Sloterpark-Oost


In de vroege ochtend van 7 en 8 november 2018 zijn Simon Klingen (bomendeskundige), André Veen (een ambtenaar uit de beheerpraktijk) en een aantal leden van de grote blesgroep (omwonenden) de bos percelen aan de oostkant van het Sloterpark ingetrokken.


Daar werd gekeken in de grotere, nooit onderhouden stukken bos, naar mogelijke verbetering. Simon en André bonden daartoe een touwtje om de 'Toekomstbomen'; de bomen die o.i. de potentie hebben om zich mooi verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de bomen die de toekomstbomen sterk hinderen in hun groei zullen worden gekapt. Het gaat daarbij om een beperkt aantal bomen, het merendeel (dus zonder touwtje) blijft gewoon staan. Opmerkelijk was dat een aantal bomen die een paar jaar geleden waren gemerkt met een rode stip van ons een touwtje kregen.

Er ontstond enige discussie toen André een touwtje had gebonden om een kromgegroeide eik vlak naast een prachtige wilg aan de rand van het bos. Zijn argument was: als de wilg het eerder begeeft (wat te verwachten is) dan staat zijn vervanger er al. Maar ja, kan zo'n grillige oude eik de wilg wel voldoende vervangen? Een discussiepunt dus.

Een enkele keer namen wij het besluit om een groep relatief dicht bij elkaar staande, rechte, lange, gelijkvormige eiken zo te laten staan om te kijken hoe die groep zich in de toekomst ontwikkelt.

Overigens bleken sommige, smalle bosstroken beter onderhouden; zij hebben geen dunning nodig. Wij hebben ze met rust gelaten.

Het is nog niet klaar. Volgende week donderdagochtend (15/11) gaan we verder.

Daarna moet de grote blesgroep ons werk nog goedkeuren, waarna pas de markering met een oranje stip, (het blessen) van te kappen bomen kan plaatsvinden.

Harriët Haakma Wagenaar, voorzitter VVS; 11 november 2018.

 
Sloterplas