Inspraak Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 9 juni 2020

Inspraak Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 9 juni 2020


Geachte leden van de stadsdeelcommissie.

Betreft punt 6: de Nieuwe locatie voor de Meervaart

U wordt gevraagd advies te geven over de locatie van het nieuwe Meervaarttheater; een iconisch gebouw, een 'theater van internationale allure', tegenover de huidige Meervaart in het water van de Sloterplas.

Door deze verplaatsing blijkt de horeca en recreatiefunctie te kunnen worden uitgebreid en alle organisatieonderdelen en partners te kunnen worden ondergebracht. Bovendien komt er een 'natuurlijke interactie' op gang met het - inmiddels 'bruisende' - Osdorpplein. We hebben in een aantal punten ons bezwaar samengevat:

De huidige locatie is te klein voor dit alles, wordt gesteld, maar de huidige OBA wordt in een ander gebouw ondergebracht. Genoeg ruimte om de gewenste uitbreiding in het bestaande gebouw op te vangen. We zien dit als een duurzaam alternatief.

Sinds 2 jaar wordt de verkeersader Meer en Vaart omgevormd naar een nauwelijks oversteekbare snelbusroute, geheel in asfalt gegoten en door hekken beschermd om de snelheid van de bus erin te houden.

Hoe de Meer en Vaart in het nieuwe plan moet worden gepasseerd moet nog worden onderzocht. We zien dat een degelijk stedenbouwkundig plan ontbreekt; een architect moet nog worden gezocht. Het is een vergezicht waar niemand zich een voorstelling van kan maken.

Ook ontbreekt een onderzoek naar de consequenties van het plaatsen van een groot gebouw met veel logistiek in de Sloterplas voor andere aspecten. Te noemen zijn de consequenties van de door het plan ontstane watercompensatieopgave: een gracht in de hooggelegen laad- en loskade lijkt ons zinloos: niet zichtbaar en een vergaarbak voor vuil. De logistiek van een gebouw dat in hoeveelheid programma is toegenomen wordt naar ons idee schromelijk onderschat: naast theater moet ook horeca worden bediend.

Het zeilgenot op de plas wordt door toevoeging van een groot volume verder aangetast. Het zicht voor omwonenden op de plas wordt geblokkeerd. Voor de VVS is de aantasting van het geheel van park en plas, de ergste tot nu toe, volledig ondenkbaar.

Waarom is het ontwerp van de uitbreiding van de Meervaart uit 2013 niet meer aan de orde?

De Technische Adviescommissie heeft op 12 december 2019 een preadvies geschreven waarin twijfel is verwoord voor de locatie vanwege de problemen met de logistiek, de bezonning aan de buitenkant van het gebouw (Noordzijde) en de 'verwezing' van het stukje groen aan die zijde (waar nu het paviljoen Boca d'óro staat).

Het is ook een plan dat, met wederom een financiële crisis in de komende jaren, vraagt om extra bezinning.

De gemeente denkt aan participatie 'met een digitaal karakter' in juni en juli. Waarom deze haast? Hoe kan men participeren zonder inzicht in de uitwerking?

Ook kan participeren o.i. pas als Coronabeperkingen voorbij zijn.

Het zou niet getuigen van behoorlijk bestuur als de gemeente nu al onomkeerbare besluiten neemt op basis van slechts de locatie.

Wij verzoeken de Stadsdeelcommissie dringend een negatief advies aan de gemeente voor dit plan uit te brengen aangezien wij als VVS, trots op ons 'icoon de Sloterplas', mordicus tegen bebouwing op de oevers en helemaal tegen gebouwen in de plas zijn.

Dank voor uw aandacht

Tineke Stricker
Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 
Sloterplas