Concept Statutenwijziging V.V.S.

Concept Statutenwijziging V.V.S.

Voor de wijziging van de Statuten van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas is een Concept Statutenwijziging V.V.S. opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de leden van de V.V.S. ter goedkeuring.

Zie: Concept-07-07-2022 akte van statutenwijziging Vereniging Vrienden van de Sloterplas.pdf

 

 
Sloterplas