Nieuws over het Sloterpark; februari 2019

Nieuws over het Sloterpark; februari 2019

Nieuwe iepen in het Sloterpark

15 februari 2019

Het Sloterpark krijgt 10 nieuwe iepen. 8 ten zuiden van het Sloterparkbad en 2 op het zuidelijk deel van het grote parkeiland.

De bomen zijn zo’n 12 meter hoog. Ze worden neergezet als vervanging van bomen die eerder in het park zijn gekapt. De exacte planning is nog niet bekend maar de werkzaamheden zullen voor half april plaatsvinden.

Onderhoud
Naast de aanplant van nieuwe bomen werken de gemeentelijke boomverzorgers aan het gewone onderhoud van het park. Zo worden overhangende takken verwijderd en worden struiken gesnoeid.

In de Heemtuin zijn de paadjes vernieuwd met houtsnippers. Later dit jaar krijgt ook het groen een snoeibeurt. Het is nog onbekend wanneer dat wordt uitgevoerd.

Plan van aanpak
Voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud in Sloterpark west wordt een plan van aanpak gemaakt. Begin maart zal het plan worden besproken in de zogeheten Klankbordgroep. In deze groep praten betrokken parkbezoekers en omwonenden mee over het beheer van het park.

Van: www.amsterdam.nl/projecten/sloterpark/nieuws-sloterpark/nieuwe-iepen/


Groot onderhoud in Sloterpark

14 februari 2019

De dichtbegroeide stukken bos in het Sloterpark worden vanaf 19 februari uitgedund. Door nu een aantal bomen te kappen of te ringen, krijgen vooraf geselecteerde bomen straks de kans uit te groeien tot beeldbepalende bomen van het park.

Wat er gaat gebeuren

In het Sloterpark, tussen de Jan Evertsenstraat en de Lelylaan, liggen stukken bos die al een tijd niet zijn onderhouden. Daardoor staan er nu veel bomen dicht bij elkaar. Ze beconcurreren  elkaar in de groei. Om deze bosvakken weer mooi te maken gaat een aannemer de komende weken een aantal bomen kappen of ringen (het rondom weghalen van de schors). Door een boom te ringen blijft hij staan maar gaat hij langzaam dood.

Ook bomen met een verhoogde kans op omvallen worden gekapt. Alle gekapte bomen blijven in het park liggen. Het stadsdeel houdt nauwlettend toezicht op het werk zodat het park er in maart weer mooi  en veilig bij ligt.

Waarom
Het uitdunnen van de bosvakken is het eerste grote onderdeel van de aanpak van het hele park. De komende jaren krijgt het hele park een opknapbeurt waarbij het oplossen van de wateroverlast en het achterstallig onderhoud belangrijke doelen zijn. Met deze opknapbeurt wil de gemeente het park aantrekkelijker maken voor alle Amsterdammers.

Blessen
Het uitdunnen is bijzonder nauwkeurig voorbereid. Stadsdeel Nieuw-West heeft hiervoor een bosdeskundige ingehuurd die samen met omwonenden het park heeft onderzocht. Daarbij hebben ze  zogenoemde toekomstbomen aangewezen. Deze moeten volgens hen absoluut blijven staan zodat ze kunnen uitgroeien tot beeldbepalende bomen. Daarnaast zijn andere bomen gemerkt om te worden gekapt of geringd. Het merken van de bomen noemen we blessen.

Beheerplan
Voor het uitdunnen van de bosvakken heeft het stadsdeelbestuur een zogeheten beheerplan vastgesteld. Daarmee is het niet nodig voor elke boom een kapvergunning aan te vragen. Ook is het niet nodig om de in de bosvakken gekapte bomen op een andere plek te vervangen door nieuwe bomen.

Van: www.amsterdam.nl/projecten/sloterpark/nieuws-sloterpark/onderhoud-sloterpark/


5 nieuwe ijsvogelwanden Sloterpark

13 februari 2019

In het Sloterpark zijn deze winter 5 nieuwe broedwanden voor ijsvogels neergezet. Ze moeten meer ijsvogels naar het park trekken. De wanden zijn het initiatief van de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Vereniging Vrienden van de Sloterplas. De nestplaatsen zijn onderdeel van het herstelplan voor het Sloterpark.

De ijsvogels kunnen in het nieuwe broedseizoen kiezen tussen een nest achter een speciale betonnen wand en een afgegraven oever. Op de eilandjes aan de oostkant van de Sloterplas staan twee betonnen wanden. Aan de andere kant van de Sloterplas is 1 betonnen wand neergezet en zijn er twee afgegraven oevers.

IJsvogels willen nestelen in een kale, steile oever. Ze nestelen ook vaak in de wortelkluit van grote omgevallen bomen. In het Sloterpark zijn er geen steile oeverwanden én geen geschikte wortelkluiten. Met deze wanden helpen we ze een handje.

Van: www.amsterdam.nl/projecten/sloterpark/nieuws-sloterpark/vijf-nieuwe/

 
Sloterplas