Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

Geluidsnormen en locatieprofielen

 

Na het vaststellen van het bestemmingsplan Sloterpark en omgeving staat op de agenda van de gemeenteraad het definitief vaststellen van het evenementenbeleid, inclusief geluidsnormen en locatieprofielen.

Er is nog veel discussie op dit moment over een aantal zaken en wij zullen die hier toelichten.

Op 11 januari 2018 stond dit onderwerp op de agenda van de Gemeentelijke Commissie Algemene Zaken.

Bij die commissie kan dus worden ingesproken en daar werd door mensen van de meeste parken, omwonenden van sommige evenementlocaties en ondernemers gebruik van gemaakt. Er waren 37 aanmeldingen waarvan er uiteindelijk 31 overbleven.

Dat maakte dat de vergadering nogal uitliep en men de vergadering voortzet op 6 februari om 18.30 uur in de Raadszaal van de Gemeente Amsterdam. Publiek op tribune toegestaan.

De punten die door insprekers werden ingebracht zijn ongeveer de volgende:

* Dance festivals uit de parken
* Geluidsbelasting van 85 DB/c (lage tonen) is te hoog. Deskundigen adviseren 80 DB/c.

Volgens experts moet de geluidsnorm worden bepaald door twee uitgangspunten en wel, je moet elkaar in huis kunnen verstaan en je slaap mag niet verstoord worden. Daarom ook geen uitbreiding naar 00.00 uur voor festivals in de open lucht. (Die uitbreiding gold al niet voor het Sloterpark.)

Niet meer festivaldagen in parken toestaan dan geadviseerd door de stadsdelen. B&W heeft voor de locatie Sloterpark toegevoegd dat 1 Dance-festival 2 dagen mag duren.

Quickscans voorafgaand aan een festival in opdracht van de gemeente en niet door de organisatoren: niet de slager die zijn eigen vlees mag keuren.

De regel dat sommige parken bij bepaalde windkracht en richting 3 extra DB/c mag (o.a. Sloterpark) moet er uit.

Vanuit de organisatoren waren er ook vragen om een groter terrein in het Sloterpark, wel weer op de eilandjes (dit is met ingang van nieuwe beleid verboden).

Beoordeling van geluidshinder voor fauna in parken moet meer aandacht krijgen.

In een korte reactie van de politieke partijen werd duidelijk dat er bij veel partijen de wens leeft e.e.a. aan te passen. Alleen VVD en D66 kunnen het voorliggende plan onderschrijven.

Van Groen Links en de Partij voor de Dieren weten we inhoudelijk meer over hun bezwaren . Maar ook andere partijen maakten op 11 januari al bezwaar tegen de hoeveelheid festivals, de hoeveelheid herrie en de aanpassingen van B&W op de hoeveelheid festivals en het aantal dagen.

Het is afwachten wat daarvan via moties in de bespreking komt op 6 februari en wat er dus nog aangepast gaat worden.

De discussie zal te volgen zijn via de website van de gemeente: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/ en dan datum en live aanklikken.

Nadere informatie dus na 6 februari 2018.

Tineke Stricker
Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 
Sloterplas