Verslag Herfstexcursie Heemtuin Sloterpark

Verslag Herfstexcursie Heemtuin Sloterpark


Ondanks het sombere, regenachtige weer van 3 november 2019 kwamen er toch ruim 20 vrienden naar de heemtuin om de renovatie te aanschouwen.

Wij werden in de Drijfsijs gastvrij ontvangen met koffie, thee en koek. Daar vertelde Frans Paul la Crois (voorzitter stichting Beheer Heemtuin Sloterpark), met foto's, over de aanpak en de gedachtenvorming sinds 2015. Ook werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld.

De tuin moet er zijn voor het bewaren van heemplanten en dieren, zoals de salamander die van de houtrillen naar de vennetjes trekt, maar de tuin moet ook voor de mens een natuurbelevingstuin zijn.

Begonnen is, samen met de gemeente, de stand van zaken vast te leggen. In aanleg bevatte de heemtuin vijf landschapstypen: bos, veen, heide, mergel en duin. Men heeft, na breed overleg, besloten om er drie te behouden en te verbeteren nl. het bos, het veen met vennetjes en de mergelheuvel.

Gekozen is voor het bijplanten van passende heemplanten en voor een bedekking van de paden behorend bij deze landschapstypen: houtsnippers in het bos, zand in het veen en schelpen. De omheining die bestond uit een aarden wal met takkenrillen is vervangen door een Zeeuwse haag van o.a. Spaanse aak en meidoorn.

Tijdens een rondgang door de tuin werden we gewezen op een paar plaatsen aan de westoever waar bomen en struiken zijn gesnoeid om voor de planten meer licht op de bodem te krijgen.

Soms zijn erg scheef hangende bomen met hulp van een boomchirurg gesnoeid om omvallen te voorkomen. Bijvoorbeeld een over het water hangende abeel aan de noordwestoever en een wel heel erg scheef hangende berk onder aan de mergelheuvel. Achter de vennetjes zagen wij koningsvarens uit het Jac. P. Thijssepark.

Ook zijn de trappen in de paden aangepakt; veel betonnen balken zijn verdwenen en vervangen door treden van rode leisteen, die notabene tot ieders verrassing in de heemtuin zelf gevonden werd. Hier en daar zagen wij houten paaltjes met de naam van de heemplant die daar zal worden geplant.

Onder de eiken aan de hoge kant van de heemtuin zullen boshyacinten worden geplant. Het bos met de hoge, met klimop omgroeide bomen er tegenover, werd door bestuurslid René van der Velde, vergeleken met een kerkinterieur. Frans Paul wees op een door struiken met klimplanten gevormd hol waarin hij kinderen de natuur laat beleven.

Tenslotte werd ons verteld dat er een nieuwe ingang is gemaakt aan de uiterste zuidpunt van de heemtuin.

En toen ging het regenen…

Zie ook: Nieuwsbrief Vereniging Vrienden van de Sloterplas nr. 66

 
Sloterplas