Gewijzigd plan voor nieuwbouw Meervaart-Theatergebouw in de Sloterplas

Gewijzigd plan voor nieuwbouw Meervaart-Theatergebouw in de Sloterplas

Op maandag 24 oktober 2022 werd bekend gemaakt dat het college van B en W heeft besloten een nieuw theatergebouw voor de Meervaart te willen bouwen in de Sloterplas bij de hoek van de Cornelis Lelylaan en de Meer en Vaart.

Dit is in afwijking tot het eerdere plan waarbij het gebouw een eindje verderop, ter hoogte van de huidige Meervaart, midden voor de oever van de Sloterplas zou komen.

Er wordt hiervoor een flink stuk van de plas gedempt waar een gebouw met een hoogte van 30 meter zou moeten komen. Dit gaat ook ten koste van het groen langs de zuidwestoever wat nu nog onderdeel is van de hoofdgroenstructuur.

Met dit besluit houdt B en W vast aan de nieuwbouwplannen sinds 2020 voor het theatergebouw van de Meervaart, ondanks alle bezwaren hiertegen, die in de afgelopen twee jaar uitgebreid aan de orde gekomen zijn.

Grote financiële bezwaren
Naast het ongewenste bouwen in de Sloterplas zijn er ook grote financiële bezwaren. De stad heeft een groot tekort aan geld terwijl er diverse megalomane plannen op stapel staan (bruggen over het IJ, Zuidasdok, nieuwe metrolijn naar Schiphol, etc.). Het schrappen van het theatergebouw in de Sloterplas, zou na het sneuvelen van het plan voor het grootschalige bibliotheekgebouw aan de Zuidas dan ook een logisch vervolg zijn. Maar de gemeente houdt vast aan haar dwaalweg met dit onzalige bouwplan in de Sloterplas.

De bouwplannen voor het theatergebouw maken onderdeel uit van de "Plannen voor vernieuwing Osdorpplein fase 2" die de komende zes weken in de inspraak zijn.

Beschermd stadsgezicht
Naast de bouwplannen is er nog een voorstel waarover bewoners hun mening kunnen geven, en dat is plan tot aanwijzing van de Sloterplas tot beschermd stadsgezicht, dit is juist een gunstige ontwikkeling.

Inspraak
Van 24 oktober tot en met 5 december 2022 kan iedereen reageren op:
* Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.
* Het concept stedenbouwkundig plan en de concept investeringsnota voor fase 2 van de vernieuwing van Osdorpplein.

Informatiemarkt op 31 oktober 2022
Wilt u meer weten over de plannen of uw reactie geven? Of wilt u meer weten over de procedure om uw reactie te geven? Kom dan naar de informatiemarkt op maandag 31 oktober. Er zijn informatiekramen over de verschillende onderwerpen en de gemeente gaat graag met de bezoekers in gesprek. Om 19.00 uur spreekt wethouder Van Dantzig.

Tijd: inloop tussen 17.00 en 21.00 uur
Locatie: De Meervaart, Blauwe Zaal, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Meer informatie over de nieuwste plannen zie:

* www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/nieuws/inspraak-vernieuwing-stadscentrum
* www.parool.nl/amsterdam/coalitie-speelt-hoog-spel-met-doorzetten-meervaart-in-sloterplas
* www.parool.nl/amsterdam/rond-de-sloterplas-is-nog-steeds-oud-zeer-over-nieuwe-meervaart-we-zijn-als-buurtbewoners-vernederd
* www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-zet-plan-meervaart-in-sloterplas-door-locatie-tegen-oever-moet-criticasters-de-mond-snoeren

* Prestigeprojecten als de Meervaart altijd een hoop gedoe, tot ze er staan; Parool; 28 oktober 2022
* Schuiven in de locatie van de nieuwe Meervaart - Uit: de Telegraaf; 25 oktober 2022
* Osdorp niet op lijn van B & W - Uit: de Telegraaf; 1 november 2022

 

Hieronder een aantal afbeeldingen uit "Plannen voor vernieuwing Osdorpplein fase 2"; oktober 2022.

Van de drie opties voor de locatie van een nieuw theatergebouw in de Sloterplas was in 2020 gekozen voor de Optie Midden, in oktober 2022 is de keuze gevallen op de Optie Zuid, nabij de hoek van de Cornelis Lelylaan en de Meer en Vaart, gezien naar het noordoosten.

Impressie van de "Plannen voor vernieuwing Osdorpplein fase 2" uit oktober 2022, gezien naar het zuidwesten.

Plangebied voor vernieuwing Osdorpplein fase 2" uit oktober 2022.

Impressie van het nieuwe Theatergebouw in de zuidwesthoek van de Sloterplas (linksachter); oktober 2022.


 

 

 

 

 
Sloterplas