Over de VVS

Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS) is op 4 juni 2003 te Amsterdam opgericht door een aantal actieve bewoners rond de Sloterplas, afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel van de vereniging is op te komen voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en het Sloterpark zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934.

De Sloterplas
De Sloterplas is gegraven tussen 1948 en 1956 als zandwinning voor de aanleg van de Westelijke Tuinsteden. De vruchtbare bovenlaag is gebruikt voor het Sloterpark, aangelegd tussen 1957 en 1974. Sindsdien is het een geliefd recreatie- en groengebied in Amsterdam-West.

Statuten
Als gevolg van de plannen voor en de uitvoering van de Stedelijke Vernieuwing sinds 1999 staat de opzet en het karakter van het gebied onder druk. Om het doel, zoals verwoord in de statuten van de VVS: "de zorg voor de instandhouding en verbetering van de Sloterplas te Amsterdam Nieuw-West en de daaromheen gelegen parken, alsmede de bescherming van de natuur in dat gebied", zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen onderneemt de VVS een aantal activiteiten.

Activiteiten
Hiertoe behoren het onderhouden van contacten met de gemeente en stadsdelen over de Sloterplas en het Sloterpark, het geven van commentaar en inspraak op plannen, het informeren van de leden van de VVS door middel van een vier keer per jaar verschijnende nieuwsbrief, het onderhouden van contacten met de leden door het houden van excursies en lezingen en het onderhouden van relaties met collega-organisaties. De VVS is onder andere aangesloten bij Eigenwijks en het Parkenoverleg Amsterdam. Ook is een website opgezet om nieuws en informatie te verschaffen aan allen die daarvoor belangstelling hebben.

Bestuursleden

  • Harriët Haakma Wagenaar (voorzitter)
  • Tineke Stricker (secretaris)
  • Emmy Groot (penningmeester)
  • Tineke Rombout
  • Mirjam Koevoet

Het bestuur van de V.V.S. Staand van links naar rechts: Tineke Stricker, Mirjam Koevoet en Emmy Groot. Zittend van links naar rechts: Tineke Rombout en Harriët Haakma Wagenaar.
Foto: Erik Swierstra; 22 april 2017.

Statuten

De eerste twee artikelen uit de statuten zijn:


NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van de Sloterplas en wordt verder in deze statuten aangeduid met: "de vereniging".
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
de zorg voor de instandhouding en verbetering van de Sloterplas te Amsterdam-West en de daaromheen gelegen parken, alsmede de bescherming van de natuur in dat gebied.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de verhoging van de betrokkenheid van de leden en van derden bij de Sloterplas en de daaromheengelegen park- en natuurterreinen;
b. het verhogen van inzicht in de natuur bij haar leden en derden;
c. de belangen die zij voorstaat naar buiten uit te dragen;
d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees verder voor de complete statuten (pdf) >>

 
Sloterplas