Flyer VvS Referendum

https://vriendenvandesloterplas.nl/wp-content/uploads/2024/05/ActieReferendum-A5-Flyer-20240520-2.pdf

Referendum Hoofdgroenstructuur op 6 juni 2024

Ben je vóór groen? Stem dan 6 juni tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur!

Amsterdam heeft een groenverordening nodig waarmee bescherming juridisch is af te dwingen.

Als vrienden van de Sloterplas onderschrijven wij het referendum omdat wij van mening zijn dat ons groen een betere bescherming verdient dan in de nota van de wethouder is aangegeven.

Het team Referendum heeft ook acties op straat gepland.

Zo staan 2 bestuurders van de VvS zaterdag 18.5 a.s. van 11.30 tot circa 15.00 uur op het Osdorpplein om uitleg te geven en kunt u een flyer met informatie krijgen.

Mocht iemand zin hebben om ook enige actie te ondernemen dan is er nog plek op 25 mei op Plein 40-45 of op 2 juni bij Tuincentrum Osdorp.

Neem dan contact op met de voorzitter (post@vriendenvandesloterplas.nl). Dat kan ook voor vragen over het referendum.

Of bezoek de website van het team Referendum: www.rhgs.nl.

Het bestuur van de Vereniging vrienden van de Sloterplas

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS)

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS) is op 4 juni 2003 te Amsterdam opgericht door een aantal actieve bewoners rond de Sloterplas, afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel van de vereniging is op te komen voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en het Sloterpark zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934.

Lees verder

Verslag van de ALV d.d. 20.4.2024

Tijdens de recente jaarvergadering zijn de jaarrekening 2023 en begroting 2024 met enige aanpassingen vastgesteld. Hier vindt u de vastgestelde documenten

Zaterdag 20 april Algemene Ledenvergadering

14.00 uur in Huis van de Wijk de Honingraat aan de Slotermeerlaan 103

De volgende stukken zijn aan de orde: