Inspraak reacties bij het stadsdeel, raadscommissies, de raad of Algemene Zaken

Foto en video materiaal

Het Sloterpark en de Sloterplas in vele gedaante