Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Op 24 oktober 2022 besloot B en W van Amsterdam de procedure te starten om voor de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht.

Meer hierover is te lezen op:
* Aanvraag Heemschut 2020 beschermd stadsgezicht Sloterplas e.o.
* Concept-raadsvoordracht aanwijzing Sloterplas en zijn oevers
* Cultuurhistorische rapportage Toelichting Sloterplas MenA 2021

Inspraak
Van 24 oktober tot en met 5 december 2022 kan iedereen reageren op:
* Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Kaart van de begrenzingen van het aan te wijzen Beschermd Stadsgezicht Sloterplas. Het roodgekleurde gebied is het al in 2017 aangewezen Beschermd Stadsgezicht Noordoever Sloterplas. Het nu aan te wijzen gebied omvat de gehele Sloterplas met zijn oevers. Dit is dus een groot deel van het Sloterpark, met de grenzen: Oostoever, Christoffel Plantijnpad, Cornelis Lelylaan, Meer en Vaart, President Allendelaan. De flatgebouwen van Torenwijck en Meer en Oever vallen binnen het Beschermd Stadsgezicht. Het deel van het Sloterpark ten westen van de President Allendelaan valt buiten het aan te wijzen Besschermd Stadsgezicht.

 

 
Sloterplas