Baggerwerkzaamheden in het Sloterpark

 

Baggerwerkzaamheden in het Sloterpark

14 januari 2012

 

Vanaf 14 november 2011 tot april 2012 is stadsdeel Nieuw-West  bezig met het uitvoeren van baggerwerkzaamheden bij het Sloterpark.

Januari 2012: stadsdeel start baggerproject in 'Platogracht'

 

Wat is baggeren?
Bij baggeren wordt een laag slib (bezinksel op de bodem van de plas of sloot) afgegraven en afgevoerd of op de oevers verspreid. De gemeente doet dit om de waterplas/sloot weer op de vereiste diepte te brengen. Het oppervlaktewater blijft dan schoner, omdat de doorstroming beter wordt.

 

Hoe gaat het stadsdeel te werk?
De baggerwerkzaamheden vinden op het water plaats met duwboten. Op een paar plekken langs de waterkant van het Sloterpark komen plekken waar het slib wordt verzameld.

 

In januari 2012 starten de baggerwerkzaamheden in de Platogracht. Omdat hier het slib vervuild is wordt de verzamelplek van het slib met hekken afgezet en wordt het vervuilde slib in gesloten vrachtwagens opgeslagen en getransporteerd naar de vuilafhandeling.

 

Natuurspeeltuin
Dat de baggerwerkzaamheden in het Sloterpark juist nu plaatsvinden, heeft te maken met de aanleg van de natuurspeeltuin. Verwacht wordt dat de waterkwaliteit zodanig zal verbeteren, dat daar in de toekomst veilig met water gespeeld kan worden.

 

Kano-overstap
Als de wens van de V.V.S. bewaarheid wordt, kunnen nadat de baggerwerkzaamheden zijn afgerond en de natuurspeeltuin is aangelegd, kanoërs via de verwachte kano-overstapplaats vanaf de Sloterplas de binnenwateren aan de andere kant van de Allendelaan aandoen. De V.V.S is hierover nog steeds met het stadsdeel in overleg.

 

Zie over dit onderwerp ook nieuwsbrief 33 en een bericht op de website van het stadsdeel.

 

Tekst en beeld: Liane Zoeter

 
Sloterplas