Sloterplasvrienden vieren 5-jarig bestaan

Door: Shirley Brandeis


Op 4 juni 2003 was de Vereniging Vrienden van de Sloterplas (V.V.S.) een feit. Vijf jaar later en vierhonderd leden rijker blikken de acht oprichters terug en kijken vooruit. Aan de Sloterplas uiteraard.

 

Afgelopen zaterdag vierden ze met V.V.S.-leden hun eerste lustrum bij café Oostoever aan de Sloterplas. De locatie voor de Vrienden van de Sloterplas om hun feestje te houden. De plas ligt er prachtig bij en natuurlijk had die er ook zonder de V.V.S. prachtig bijgelegen, maar dankzij de V.V.S. weten nu nog meer mensen hoe fraai het op en om de plas is en weten de beleidsmakers dat er een club is die de belangen van het water flink behartigt.

 

Niet te luidruchtig

Want dan doen ze, Harriët Haakma Wagenaar (voorzitter), Erik Swierstra (secretaris), Tineke Stricker (penningmeester), Wouter van der Wulp, Berta Tenner, Tineke Rombout, Dick Praamstra en Peter Stein. Allen betrokken bewoners uit de verschillende stadsdelen rondom de plas. De groep werd samengesteld uit andere stromingen die zich voor 2003 al bezighielden met de plas en omgeving. Berta Tenner sloot zich bijvoorbeeld eind jaren negentig aan bij de zogenoemde Groengroep toen zij via de media vernam van de bebouwingsdreiging voor de oevers van de Sloterplas. Een vloek binnen de V.V.S. vandaag de dag, die eventuele bebouwing van de oevers. Niet dat de Vrienden tegen alles zijn. "We willen graag een horecavoorziening op het bastion, op het zeshoekige deel vlakbij het Sloterparkbad," aldus Wouter van der Wulp. "En ook zijn we erg voor evenementen, zoals festival Waterval en het stadsstrandje Difrin Beach, maar wel zolang die tijdelijk en niet te luidruchtig zijn."

 

Rijp

Constructief meedenken, zo is het allemaal begonnen. De deelnemers van zowel de eerdergenoemde Groengroep als later de Belangengroep Groen Sloterplasgebied en vervolgens de klankbordgroep (die zich indertijd met het Masterplan voor het Sloterplasgebied bezighield) denken graag mee. Toen deze laatste groep volgens afspraak na een jaar meedenken ontbonden werd, werd besloten een Vriendenvereniging voor het gebied op te richten. Een club van en voor enthousiaste betrokken bewoners die de bekendheid over en de betrokkenheid met het gebied bij bewoners wil vergroten. Dat plan lag er al sinds 1997, weet Wouter van der Wulp, die in dat jaar na een rondje Sloterplas diverse belangstellenden voor een Sloterplasclub om zich heen verzamelde. Het duurde nog jaren voor die club een feit was. "De tijd was in 2003 rijp," vertelt Berta Tenner. "Er waren voldoende betrokken bewoners om de vereniging te beginnen. Op deze manier konden we voortaan als rechtspersoon optreden tegen de overheid als dat nodig was, zo bedachten we."

 

Leuke dingen

De V.V.S. heeft in vijf jaar tijd de plannen voor het Sloterplasgebied nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig opgetreden. "De Sloterplas en de oevers worden voortdurend bedreigd door vernieuwingsplannen," vertelt Peter Stein. "Natuur wordt opgeofferd voor bebouwing; groen levert immers niets op." De V.V.S. is alert. Bomenkap wordt waar mogelijk tegengehouden, plannen zoals het Rondje Sloterplas (de opknapbeurt in 2007 voor het gelijknamige rondje) en de notitie 'De Westrandscheg omarmd' worden becommentarieerd. "We merken dat de stadsdelen ons serieus nemen," zegt Tineke Rombout. Alle ontwikkelingen en acties zijn in vijf jaar tijd in twintig informatieve nieuwsbrieven besproken. Daarin ook, naast melding van ooievaarsnesten en af en toe een stukje historie, de agenda met activiteiten. "We doen ook leuke dingen!" benadrukt Rombout. Van de Vroege vogelexcursies en natuurlezingen (onder andere door stadsecoloog Martin Melchers) tot heemtuinwandelingen en parkoverleggen. Deelname is gratis, lidmaatschap gewenst. Voor slechts vijf euro per jaar kan men men de V.V.S. al steunen. De bestuurders leveren hun bijdragen vrijwillig. De inkomsten - verschillende leden doneren een hoger bedrag - dekken de onkosten net.

 

Top Honderd

Ze zien de toekomst zonnig tegemoet. Wethouder Herrema plaatste de Sloterplas en omgeving in zijn Amsterdamse Top Honderd Naoorlogse Bouwkunst, een top honderd van jong erfgoed. Wellicht is de plas straks beschermd gebied. Rombout: "Daar hebben we continu bij de Centrale Stad op gehamerd. Dit gebied moet op die lijst. Dit gebied moet beschermd worden." De vinger aan de pols, die zullen ze houden, het zevenkoppig bestuur (medeoprichter Dick Praamstra is geen bestuurslid meer) en hun leden. Stricker: "En als het nodig is, laten we van ons horen." De waterkwaliteit ("Het is toch belachelijk dat je hier zomers een groot aantal weken vanwege blauwalg niet kunt zwemmen"), nieuwbouwplannen, horecavoorzieningen, festivals, doorgang van het rondje Sloterplas, informatiepanelen (die nu nog ontbreken). De V.V.S. houdt zich ermee bezig. Voor vijf euro per jaar leest u alles in de nieuwsbrieven. Gironummer: 959 0 123, t.n.v. Vereniging Vrienden van de Sloterplas (V.V.S.).

Uit de Westerpost, 4 juni 2008.

Sinds 31 mei heeft de V.V.S. ook een eigen website: www.vriendenvandesloterplas.nl

 

 
Sloterplas