Fietsexcursie De Lange Bretten, een kort verslag

Fietsexcursie De Lange Bretten, een kort verslag

Door: Wouter van der Wulp


Adembenemende momenten, daar zijn we wel aan gewend bij onze excursies. Maar dat het eerste moment al valt voordat we begonnen zijn, was toch bijzonder op die laatste zondagmiddag van juni 2008. Niet de stevige bries die over de plas woei, sneed ons de adem af. Het was de al maar aanzwellende stroom deelnemers bij Café Oostoever, die onze adem even deed stokken.


Nauwelijks bekomen, vertrokken we met een lange sliert van meer dan vijftig fietsers. Stoplichten waren niet in enen meer te nemen. Maar dit alles vergrootte slechts het enthousiasme van excursieleider Pieter Boekschooten. Hij verhaalde van de aanleg van de trekvaart die zo bepalend was geweest voor het gebied. Ernaast ontstonden buitenhuizen, zoals Huize Geuzenveld en Huize Lange Bretten. Hij verhaalde over de plannen van Van Eesteren voor de inrichting van het gebied, en van wat er daar nog van te zien is. Het was op meerdere momenten ook het verhaal van dat kleine stadsdeel Geuzenveld, dat door vasthoudendheid en slimheid bedreigingen van het gebied wist af te slaan, en gezorgd heeft voor een ecologische inrichting. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensen: een stadswildernis om van te smullen. En om in te struinen. Dat laatste hebben de deelnemers - met licht zomers schoeisel aan de voeten - geweten.

Van de fiets af, door de jungle naar verborgen grotten en illegale plantages. Die laatste bleken overigens onbereikbaar deze dag, vanwege een te dichte overwoekering van de paden. Wel voerde de wandeling langs het schoonste en helderste water van Groot-Amsterdam. Weer op de fiets ging de tocht langs een oude dijkdoorbraak en een nieuw slagenlandschap. Voor nog een wandeling door De Kluut was de tijd intussen te kort, we waren al uitgelopen. We fietsten terug door de toekomstige Tuinen van West, via het nieuwe pad parallel aan de Osdorperweg. Een kamelenpad, omdat vast rekening is gehouden met de aanleg van de Westrandweg. Heel duidelijk werd ons wat een enorme invloed die weg zal hebben op zowel De Lange Bretten als de Osdorper Binnenpolder. Maar het maakte ook benieuwd naar de natuurcompensatie die er zal komen. En naar het geplande fietspad van Park Zwanenburg naar de uitzichtheuvel bij volkstuinencomplex De Groote Braak (twee bruggen worden er daarvoor gebouwd. De eerste over de ringvaart al in 2010). Geheel uitgewaaid en zongestraald, waren we drie uur later weer thuis.

De les voor de volgende keer: stevig schoeisel aanraden, ook voor fietstochten. En megafoon altijd mee.

 

 
Sloterplas