Aanleg ecologische oevers in de Sloterplas

 

Aanleg ecologische oevers in de Sloterplas

12 februari 2013


Wat is hier gaande? We staan aan de Osdorper oevers van de Sloterplas, ter hoogte van het eilandje tegenover Torenwijck. Er vaart een vlot heen en weer met een dragline aan boord, die zand in het water strooit; soms ook stenen, dan weer aarde.

Oever Sloterplas West

Al eerder is er een palissade langs de oever aangelegd, die zich soms ver van de oever verwijdert. Het stadsdeel gaf onlangs uitleg. Wat hier gebeurt is de aanleg van natuurlijke oevers langs de ecologische hoofdstructuur, die hier door de Sloterplas voert en een verbinding vormt tussen het IJ en het Amsterdamse Bos.
Het oogmerk van de aanleg van deze oevers is de bescherming van kleine reptielen zoals met name de ringslang en ook van zoogdieren, die zich langs de hoofdstructuur van het een natuurterrein naar het andere kunnen verplaatsen.
Wij schreven daar al eerder over en zien nu dat het werk gevorderd is maar nog lang niet voltooid.

Eigenlijk had het al klaar moeten zijn, maar door een ondoordachte aanleg van de aannemer moest het gedeeltelijk ongedaan en opnieuw aangelegd worden. Vandaar dat het langer duurt. Men hoopt het werk te kunnen voltooien vóór het begin van het broedseizoen, want dat mag er niet onder lijden. Of dat lukt hangt af van het weer.

Bij de brug die van het Oeverpad naar het parkeiland loopt wordt een natuurlijk eiland aangelegd. Deze zal eerst nog boven het water uitsteken, maar allengs onder water verdwijnen. Dan zal slechts de beplanting nog zichtbaar zijn. Deze beplanting moet dienen voor de waterzuivering. Een tweede eiland zal op soortgelijke wijze voor een van de bestaande eilanden worden ingericht.

Blauwalg
Waternet is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en men heeft zich voorgenomen binnen een aantal jaren het euvel van de blauwalg, dat ons ieder najaar teistert, voorgoed uit de Sloterplas te verdrijven. De natuurlijke eilanden alleen zullen de groei van blauwalg niet kunnen stoppen, daarvoor zijn meer rigoureuze maatregelen nodig. Wel kunnen zij hieraan een bescheiden bijdrage leveren.

Rondleiding 7 februari
Vooral veel direct omwonenden van de Osdorper Oever waren bij de uitleg van het stadsdeel aanwezig.‘Waarom er geen inspraak over dit plan geweest?” vroegen zij zich af. Het stadsdeel lichtte toe dat het hier gaat om de uitvoering van een plan dat al in 2009 is aangenomen door het voormalige stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en dat alleen nog op uitvoering wachtte.

Uitleg door ambtenaar aan omwonenden

De omwonenden betreuren het dat de wijde blik van het oorspronkelijk ontwerp door de aanleg van de eilanden is vernauwd tot grachtjes. De aanleg van een pad over een van de eilanden (voorlopig uitgesteld vanwege geldgebrek), het voornemen om een deel van de betonnen oeverrand ter plaatse te verwijderen (kenmerkend voor de architectonische stijl) en de te rigoureuze bomenkap in het park(fout van de aannemer) waren tijdens de bijeenkomst onderwerp van gesprek. De VVS beraadt zich over haar standpunt en komt hier in de volgende Nieuwsbrief op terug.

Wel kunnen wij al melden dat in een contact met het stadsdeel is gebleken, dat men de betonnen oeverrand toch niet gaat afslijpen. Wij zijn hier blij mee. De oeverranden zijn van grote monumentale waarde. Wij hopen wel dat ze nu ook de betonnen oever aan de Osdorper kant snel repareren.

 

 

Tekst Emmy Groot en Peter Stein

beeld Emmy Groot en Wouter van der Wulp

 

 

 

Meer nieuws over de aanleg van de natuurlijke oevers
Eco-oevers krijgen steeds meer vorm
Werkzaamheden eco-oevers begonnen
Aanleg eilanden bij Osdorper oevers

 

 

 
Sloterplas