Bezwaarschrift Mystic Garden Festival

Sloterpark opnieuw bedreigd door dansfestival op 1 juni!

20 mei 2013

Op 10 mei heeft het stadsdeel een vergunning afgegeven voor het Mystic Garden Festival op 1 juni. Dit besluit werd 13 mei bekend gemaakt. Bezwaar maken tegen dit besluit kan 6 weken, maar die tijd krijgen we niet want het festival is al op 1 juni. Het is echter nog broedtijd. Bovendien is er een unieke situatie bij het Grote Parkeiland waar het festival is gepland broedt namelijk een lepelaar.
Lepelaar in Sloterpark Foto: Marjori Hong
Het festival is gepland op het terrein waar al door Loveland schade is ontstaan welke nog steeds merkbaar is. Het bestuur van de VvS heeft besloten wel bezwaar te maken tegen deze vergunning en gebruik te maken van de mogelijkheid bij de Rechtbank Amsterdam een  voorlopige voorziening aan te vragen hangende de behandeling van ons bezwaar. Wij vinden het onvoorstelbaar dat het stadsdeel deze vergunning heeft afgegeven. Ons standpunt hierover hebben we ook op gestuurd naar de Westerpost
Zie ons bezwaarschrift>>

 

 
Sloterplas