Gesprek over Hotel Buiten

 

Gesprek over Hotel Buiten

31 december 2013


Weet u het nog? Op 5 september schreven wij  een brief naar het DB en de raad van stadsdeel Nieuw-West.
De brief was een uitnodiging aan hen om uit te leggen wat de plannen waren rondom café Buiten en de plannen overnachtingsmogelijkheden te creëren. Onverwachte ontwikkelingen, zoals de moestuin, riepen bij ons vragen en zorg op.
Het Dagelijks Bestuur stuurde ons een reactie, die ons geen duidelijkheid gaf. De raad wilde een gesprek over onze brief en dat vond plaats op 11 december in een commissievergadering. Ook de Stichting Hotel Buiten en Buurtcommissie Buiten Westen waren uitgenodigd.
Van die laatste groep vernamen wij pas recent. Het blijkt een stichting te zijn, die is opgericht door bewoners van Noorderhof en de Filosofenbuurt in Slotermeer. Zij willen zich graag inzetten voor hun directe omgeving waaronder ook de omgeving van het strandje (Varkensbaai).

Café is aanwinst
Aan het begin van de bespreking hebben wij toegelicht dat onze brief vooral bedoeld was om duidelijkheid te krijgen over de procedure van de plannen rond Café Buiten. Het café vinden wij een aanwinst voor het park; deze zou wat ons betreft een permanente vorm mogen krijgen met ruimere openingstijden; het liefst gelegen op de plek waar oorspronkelijk de Vuurkorf was gepland (bij het voormalige pierenbadje).

Hotel Buiten foto: Wouter van der Wulp

Over de gewenste lodges op de eilanden zijn wij minder enthousiast: hotelfuncties horen wat ons betreft niet in het park.
Wij vroegen ons in de brief veder af of er ruimte was geboden tot privatisering van gedeeltes van het park vanwege de daar aangelegde moestuin door leden van Buurtcommissie Buiten Westen.
Door de vertegenwoordiger van Hotel Buiten en de portefeuillehouder de heer de Wilt wordt nadrukkelijk aangegeven dat alle ontwikkelingen plaatsvinden met behoud van de openbaarheid van het terrein. Dat betekent dat ook de moestuin openbaar terrein is.
Het is van Stichting Hotel Buiten de bedoeling dat de eilanden openbaar worden en lopend toegankelijk voor iedereen.
De Vrienden van de Sloterplas vinden toegankelijkheid van de eilanden een goede ontwikkeling.
Ook is tijdens de bespreking door de heer de Wilt bevestigd, dat voor een uitgewerkt plan van Hotel Buiten de standaardprocedure geldt en dat betekent mogelijkheden tot inzage en inspraak.
Er zijn nu drie groepen actief met betrokkenheid op de Noordelijke oever van de Sloterplas en dat gaat hopelijk goede dingen opleveren. Wij hebben afgesproken elkaar een keer te ontmoeten voor verder overleg over doelstellingen en wensen van deze groepen.
De VVS wacht een uitnodiging hiertoe af.


Tekst Tineke Stricker

 

Lees ook de brief (pdf) >>

 
Sloterplas