Zuiveringsproef Waternet

Waternet bereidt afsluiting plas voor

22 april 2014

 

Waternet wil de Sloterplas afsluiten van de omliggende grachten, singels en sloten. Dit om te voorkomen dat meststoffen zoals fosfaten in het water van de plas terechtkomen. En omdat er ook meststoffen via de oevers uit het park komen, willen ze ook dat afstromende water gaan zuiveren. Daarvoor doen ze nu een proef in het park.

De drainagebuizen liggen onder de grond in een bed van ijzerzand. Dat bindt de fosfaten en zo komt er voedselarm water uit de buizen naar de plas. Het gezuiverde water kun je zien, want loopt via het poeltje voor het ooievaarsnest. Het zuiveren van het drainagewater moet samen met een hoop andere maatregelen ertoe leiden dat er geen blauwalgbloei meer voorkomt in de Sloterplas. Het rondje Sloterplas wordt intussen niet mooier van die proef. Zeker ook omdat aan de andere kant van het pad het stadsdeel nog steeds een gronddepot op de speelweide heeft liggen.

Proef alleen zinvol als plas ook afgesloten wordt

Met deze proef loopt Waternet vooruit op besluitvorming door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West moet nog vastgesteld. En over de Sloterplas zou pas eind dit jaar of later besloten worden. Zuiveren van drainagewater heeft alleen zin als de plas geïsoleerd wordt van de omringende wateren, de bodem van de plas met chemicaliën wordt bewerkt, en er naast het drainagewater ook voortdurend van elders gezuiverd water naar de plas gebracht wordt. Waternet stelt echter op zijn website dat het besluit om de Sloterplas af te sluiten al in 2009 is genomen.

Watersportverenigingen tegen afsluiting

De watersportverenigingen zien dat afsluiten niet zitten. Die vinden de nadelen groter dan de voordelen. De VVS is het daar mee eens, vooral omdat er een goed alternatief is. Namelijk een bellenbaan installeren in de plas. Daarmee kan de blauwalg prima voorkomen worden. En het voorkomt bovendien dat de fraai vormgegeven oevers, bruggen en waterzichtlijnen verdwijnen achter betonnen schuiven. Zo'n luchtmenger had er al 15, 20 jaar geleden moeten liggen. Waar was de gemeente en het waterschap al die tijd?

Anderen maken zich intussen veel zorgen over veiligheid van de chemicaliën die Waternet in de Sloterplas willen stoppen om de meststoffen in de bodem vast te leggen. Bovendien zouden er aanwijzigingen zijn dat toevoeging van aluminiumzouten en vergelijkbare stoffen in de VS juist blauwalgenbloei veroorzaakten. En menen zij - in tegenstelling tot Waternet - dat afsluiting de visstand alleen maar zal bederven. De zijwateren zijn immers juist essentieel voor de vissen.
Ondertussen is het water de laatste jaren al veel helderder geworden, misschien wel door de komst van waterfilterende (quagga)mosselen.

Waterschap vast in dogma

Het waterschap verwacht intussen alle heil van het afsluiten samen met een hoop andere maatregelen. Dat bereiden ze voor en venten ze uit. O.a. met een artikel in Vissen, het blad van de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Uitgangspunt voor het waterschap lijkt niet te zijn dat je fijn en veilig kunt recreëren rond en in de Sloterplas, maar of het water voldoet aan normen. Normen die zeggen dat voedselrijk altijd slecht is, omdat dat slecht is, want dan voldoet het water niet aan de normen. Feit is dat de Sloterplas niet zonder voortdurende zorg kan. Daarin verschillen de twee alternatieven niet. En dan is een luchtmenger voorlopig het alternatief met de minste nadelen.

 

Lees ook:


Een geïsoleerde Slotervijver of het hart van een blauw netwerk>>

Waterrecreanten Sloterplas eisen vrije doorgang>>

Waterschap schetst ingrijpende plannen Sloterplas>>

De brief van de gezamenlijke Sloterplasorganisaties (26 oktober 2013)

Zwemmen zonder blauwalg>>

Onder water valt veel te zien>> 
Sloterplas