Verslag excursie Tuinpark 'Ons Buiten' op 24 oktober 2009

Verslag excursie Tuinpark 'Ons Buiten' op 24 oktober 2009

Op zaterdag 24 oktober begaven zich elf leden van de V.V.S. naar het Tuinpark 'Ons Buiten' aan de Riekerweg in de Riekerpolder. Terwijl de vorige dag een mooie herfstdag was, was voor deze zaterdag de weersverwachting niet gunstig: regen. Doch bij aankomst op het volkstuinenpark bleek het een beetje te motregenen, bij een zachte temperatuur zonder wind. Met gebruikmaking van vele kleurige paraplu’s konden we toch een mooie herfstwandeling maken. Met de herfstkleuren en de wat vochtige en mistige omstandigheden had het tuinpark een wat mysterieuze sfeer.

Bij de ingang van 'Ons Buiten' werden we opgewacht door Jan Pot, voorzitter van de afdeling 'Ons Buiten' van de Bond van Volkstuinders. Hij werd vergezeld door een der vrijwilligers van het volkstuinenpark, die meeging om nog wat extra kennis in te brengen over de bomen. Aanleiding tot ons bezoek is het feit dat Stadsdeel Slotervaart dit jaar een lijst van monumentale bomen heeft vastgesteld, waarvan een groot aantal (circa 30) is te vinden op dit tuinpark. Dat komt omdat dit park al sinds 1927 op deze plaats is gevestigd (daarvoor zat men vijf jaar nabij de Haarlemmerweg, maar moest verhuizen wegens woningbouw). Veel bomen hebben dus (bijna) tachtig jaar de tijd gehad om uit te groeien tot grote monumentale bomen. Daarnaast is het zo dat er diverse bomen staan die voor Amsterdam (en ook Nederland) bijzondere soorten vertegenwoordigen.

Niet alle monumentale bomen zijn op de lijst van Slotervaart vermeld, dus er zijn nog meer bijzondere bomen te zien dan de lijst aangeeft. Op veel bomen zijn bordjes aangebracht met vermelding van de soortnaam. Ook is er een gidsje gemaakt met beschrijvingen. Hieruit vertelde Jan Pot vele bijzonderheden van de bomen die wij bezichtigden. Gedurende het uur dat wij rondwandelden hebben we natuurlijk niet alles kunnen bekijken, daarvoor is het volkstuinenpark te groot. Het is met circa 450 tuinen een der grootste tuinparken van Amsterdam. Omdat er nog veel meer te zien is hebben we ons voorgenomen om in het voorjaar nog eens terug te komen, dan zijn ook diverse bomen in bloei te zien. In ieder geval hebben we een interessante wandeling gehad en kennis kunnen maken met diverse interessante bomen.

Na afloop van de wandeling kregen we in de kantine van Ons Buiten nog koffie en thee aangeboden terwijl de excursiegangers nog enige tijd konden nagenieten. Enkele leden bleven nog ruim een uur napraten met de voorzitter en vernamen zo nog vele bijzonderheden over de organisatie van het volkstuinenpark, de relatie met de bond van volkstuinders en ook over de strijd voor het voortbestaan van het park. Bij het Structuurplan van 2003 had wethouder Stadig nog plannen om dit park met kantoren te bebouwen. Veel verzet hiertegen heeft er toe geleid dat de volkstuinenparken in de Riekerpolder en ook het Sportpark Sloten zijn blijven bestaan en inmiddels is Ons Buiten in de concept Structuurvisie 2010 opgenomen in de Hoofdgroenstructuur. De kans dat dit fraaie groengebied nog langere tijd blijft bestaan is hierdoor vergroot.

Bij dit tuinpark wordt van alle tuinbezitters verwacht dat zij zich ook inzetten voor het algemene onderhoud van het park. Zo beschikt Ons Buiten over meer dan 500 vrijwilligers die alle voorkomende werkzaamheden aan het onderhoud in eigen beheer verrichten. Ook de kantine en de recreatiezaal worden in eigen beheer geëxploiteerd. Ieder jaar worden er diverse evenementen georganiseerd voor de tuinbezitters en ook voor belangstellenden van buiten. De betrokkenheid is erg groot. Bij sommige families heeft al de derde generatie een tuin op Ons Buiten. De meeste mensen komen uit de aanliggende buurten in Amsterdam-West en -Zuid, maar er zijn ook Amsterdammers die naar gemeenten in het ommeland zijn verhuisd die hun tuin hebben gehandhaafd. Niet alleen is het dus een fraai volkstuinenpark, maar ook een hechte sociale gemeenschap.

Dank voor Jan Pot voor de interessante rondleiding en informatie.

Verslag: Erik Swierstra

 
Sloterplas