Opnieuw hoteldreiging op het Watersporteiland

Opnieuw hoteldreiging op het Watersporteiland


Hieronder een samenvatting van de Thema-avond d.d. 15 december 2015, georganiseerd door portefeuillehouder Ronald Mauer, ten behoeve van de meningsvorming van de Bestuurscommissie over de vraag of het een goed idee is om op Watersporteiland een hotel te realiseren. Het advies is bepalend voor het besluit van de Centrale Stad die een vestigingsverzoek voor een hotel heeft ontvangen op deze plek.

Na een interviewronde langs gebruikers van het eiland, ambtenaren over beleid/visie op hoofdlijnen, analyse Watersporteiland (Hoofdgroenstructuur), hotelbeleid, en onze VVS-visie vond een forumdiscussie plaats waar ook de projectontwikkelaar aan meedeed. Deze probeert voor de derde maal zijn plan voor een hotel te slijten op de oevers van de Sloterplas. Ook deden diverse omwonenden mee aan de discussie. In 2012 is dit zelfde plan voor 240 kamers, 60 parkeerplekken en een auto-afslag van en naar de Cornelis Lelylaan in de ecologische Hoofdgroenstructuur, uitgebreid aan de orde geweest en door de politiek afgewezen.

Bij een meningspeiling aan het slot werd door alle gebruikers en omwonenden een hotel opnieuw beargumenteerd afgewezen en werd aangedrongen om het Watersporteiland een WATERSPORTEILAND te laten blijven. Ook enkele leden van de Bestuurscommissie zagen geen reden om terug te komen op de politieke afwijzing van drie jaar geleden. Toch waren er diverse bestuurscommissieleden die een hotel wel zagen zitten maar onder voorwaarden. We zijn er niet gerust op en zullen het vervolg goed in de gaten houden en zo nodig verdere actie ondernemen.

Uit: Nieuwsbrief nr. 50 van de V.V.S.

Zie ook:

* Thema-avond Watersporteiland Sloterplas >>

* Nog geen hotel (op het Watersporteiland) >>

 
Sloterplas