Herstel kademuur bij het Wilgenlaantje

Herstel kademuur bij het Wilgenlaantje


Een jaar geleden werd aangekondigd dat de kademuur bij het Wilgenlaantje aan de noordoostoever van de Sloterplas hersteld zou gaan worden. De kademuur is inmiddels zo'n zestig jaar oud en aan herstel toe. Nader onderzoek wees uit dat de kademuur van beton is, met een houten damwand. Op bijgaande tekening is een doorsnede te zien.

De houten damwand is weggerot waardoor zand is weggespoeld en er gaten in de bestrating zijn gevallen. De damwand wordt dit jaar vervangen, de werkzaamheden hieraan zijn gestart in januari 2016. Na verwijdering van de wilgen en de bestrating wordt de ondergrond weggegraven, waarna herstelwerk kan plaatsvinden.

Tekst en foto: Erik Swierstra, 12 januari 2016.

 
Sloterplas