Iepenziekte eist weer slachtoffers

Iepenziekte eist weer slachtoffers


Aan de Oostoever van de Sloterplas, ten zuiden van het Wilgenlaantje, zijn er in juni 2016 weer een aantal bomen gesneuveld door de iepenziekte. Het iepenbosje hier is door de bomenkap nu gehalveerd. In het afgelopen jaar zijn er ook al diverse iepen gekapt en vervangen door jonge exemplaren.


In het midden gekapt en geschild hout van aangetaste iepen. Rechts het gehalveerde iepenbosje aan de Oostoever, links nieuwe aanplant van iepen. Op de achtergrond de Sloterplas, gezien naar het haventje aan de Noordzijde.


De gekapte stammen worden meteen geschild. Dit omdat de oorzaak van de iepenziekte zich bevindt vlak onder de schors. Om te voorkomen dat ook een gekapte stam nog een besmettingshaard kan zijn wordt de schors zo snel mogelijk verwijderd.

De iepenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. Deze wordt door de iepenspintkever verspreid, die zijn eitjes legt vlak onder de bast. Als een boom is aangetast door de schimmel is deze erg besmettelijk. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen worden besmette bomen zo snel mogelijk gekapt en wordt de bast geschild, waarna het hout wordt afgevoerd. Daarna kan een nieuwe boom worden geplant.

De gemeente Amsterdam plant consequent nieuwe iepen op de plaats van gesneuvelde exemplaren, om zo het iepenbestand op peil te houden. Amsterdam is de iepenhoofdstad van Nederland en binnen Amsterdam bevindt zich de grootste concentratie iepen zich rond de Sloterplas.

Voor meer informatie over de iepenziekte, zie: wikipedia.org/wiki/Iepenziekte

Tekst en foto: Erik Swierstra; 26 juni 2016.

 
Sloterplas