Inspraak 30.11.2016 hotellokaties Nieuw-West

Inspraak 30.11.2016 hotellokaties Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West
leden van de voorbereidende commissie en het DB

Amsterdam, 30 november 2016

Geachte voorzitter, leden van de bestuurscommissie,

Het DB van Stadsdeel Nieuw-West heeft een advies over hotelmogelijkheden in stadsdeel Nieuw-West geschreven aan het gemeentebestuur, voorafgaand aan de bespreking binnen het stadsdeel.

U schrijft in uw advies:
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw–West adviseert om, in navolging van de uitwerking van het College, het gehele stadsdeel Nieuw-West als uitzonderingsgebied in te kleuren behalve de volgende gebieden waarvoor wij graag het ‘tenzij’-beleid willen handhaven. Dit overzicht sturen wij u onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur van Nieuw-West (op 7 december 2016).

En vervolgens komt er een enorme lijst met plekken waar het wel zou kunnen.
Als die lijst door de gemeenteraad wordt overgenomen kan de term uitzonderingsgebied voor Nieuw-West wel geschrapt worden. Wij vinden het onjuist om het uitgangspunt zo simpel uit het oog te verliezen.

Uiteraard reageren wij hier vooral op plaatsen waar u nog hotelmogelijkheden ziet aan de Sloterplas.

In het afgelopen jaar zijn er ook discussies, uitspraken en besluiten geweest over dit gebied die blijkbaar geen gevolg hebben voor nieuwe plannen.

De eilanden in de Sloterplas:
in de uitgangspunten voor een locatieprofiel voor evenementen in het Sloterpark was genoemd dat de eilandjes niet meer ingezet mogen worden voor evenementen vanwege de bijzondere natuurwaarde (met o.a. de vos en de havik als bijzondere diersoorten).
Dan is het niet consequent om dit uitgangspunt hier te verlaten.
Geldt die natuurwaarde niet voor hotelvoorzieningen? Ook al zijn het enkele lodges: menselijk verkeer en verblijf op die eilandjes kunnen en zullen ook tot natuurschade leiden. Als je die natuur wilt beschermen doe het dan echt en niet "tenzij". Wat voor het een geldt dient ook te gelden voor het ander, dus daar geen hotelfuncties.

Watersporteiland:
voor het watersporteiland was besloten, naar aanleiding van de aanvraag voor een hotel, dat daar geen hotel kon komen. Nu blijft het er toch op staan als "tenzij".
Op die manier zullen we jaarlijks de discussie mogen voeren over weer een aanvraag.
Zo blijft het voor verenigingen en ondernemers op het watersporteiland onzeker wat de toekomst gaat bieden. Er liggen ideeën voor herinrichting van het watersporteiland, ideeën waar de huidige gebruikers van het eiland achter staan en ook wij ons in kunnen vinden. Daar past geen hotel in. Doe dat dan ook niet!
Geen hotel hoort ook voor u te betekenen: geen hotel, ook niet tenzij dus ook daar moet het weg uit uw advies. Onze wens, die door de leden van onze vereniging wordt ondersteund is om de plannen die er liggen niet met hotelbouw te doorkruisen.

Zuidwestoever:
Een hotel in de tweede ring aan de Zuidwest oever. Ons is is niet duidelijk waar dat zou moeten komen. Wij gaan er van uit dat het in ieder geval niet aan de oever is. Hotelbouw ter plaatse betekent een aantasting van de natuur en doet afbreuk aan het groene karakter van de stadswijk.

Conclusie: "tenzij" voor het Sloterpark en de Sloterplas moet wat ons betreft van die lijst.

Ik maak u er op attent dat morgen in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst is van Stad Forum met als onderwerp: Masterplan binnenstad Amsterdam: 10 radicale veranderingen. Een verandering daarvan is:

Stop onmiddellijk met de bouw van nieuwe hotels in de hele stad én de rest van de Amsterdamse Regio.
Een wijze suggestie van Stad Forum die wij graag onderschrijven. Als Amsterdam de overvloed van toeristen wat wil indammen is het inconsequent om nog meer hotels te bouwen.

Ik dank u.

T. Stricker
namens het bestuur van
Vrienden van de Sloterplas

 
Sloterplas